Doanh nghiệp tại Huyện Vĩnh Thạnh, Thành Phố Cần Thơ

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU PHẠM THANH THẢO

Mã số thuế: 1801708117 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Châu
Địa chỉ: Ấp Quy Lân 7, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG ĐIỀN

Mã số thuế: 1800693926 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Đăng
Địa chỉ: 3409, QL 80, ấp Phụng Qưới B, TT Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

CÔNG TY TNHH BẢO THUẬN

Mã số thuế: 1800961082 - Đại diện pháp luật: Trần Huy Bình
Địa chỉ: ấp Vĩnh Tiến, TT Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

DNTN PHƯỚC NGUYÊN II

Mã số thuế: 1800557049 - Đại diện pháp luật: Trương Kim Thuỳ
Giấy phép số: 5701001116
Địa chỉ: ấp Phụng Thạnh, xã Thạnh Tiến, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

TRƯỜNG THCS TT THẠNH AN 1

Mã số thuế: 1800553245 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Phụng Qưới A, TT Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH LỢI 2

Mã số thuế: 1800900266 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp C2, xã Thạnh Lợi, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ TRẤN VĨNH THẠNH

Mã số thuế: 1800794307 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Vĩnh Tiến, TT Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH LỘC 1

Mã số thuế: 1800782566 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Tân Lập, xã Thạnh Lộc, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH TRINH 3

Mã số thuế: 1800782333 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp vĩnh Thành, xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN THẠNH AN 1

Mã số thuế: 1800782319 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Phụng Qưới a, TT Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH LỘC 2

Mã số thuế: 1800782326 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Tân Thạnh, xã Thạnh Lộc, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THẠNH AN

Mã số thuế: 1800782301 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp F1, xã Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN THẠNH AN

Mã số thuế: 1800782284 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Phụng Qưới a, TT Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH MỸ 1

Mã số thuế: 1800776629 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Lân Qưới 1, xã Thạnh Mỹ, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ TRẤN THẠNH AN

Mã số thuế: 1800772920 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Phụng Qưới B, Thị trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH AN 3

Mã số thuế: 1800772889 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 199 ấp F1, xã Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN THẠNH AN 1

Mã số thuế: 1800772783 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Bờ Bao, Thị trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

TRƯỜNG MẦM NON THẠNH LỘC 2

Mã số thuế: 1800772800 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Thắng Lợi, xã Thạnh Lộc, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH LỘC 3

Mã số thuế: 1800772769 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Thắng Lợi, xã Thạnh Lộc, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH TRINH I

Mã số thuế: 1800772744 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon