Doanh nghiệp tại Phường Thạnh Hoà, Quận Thốt Nốt, Thành Phố Cần Thơ

CÔNG TY TNHH TOÀN VẠN LỘC

Mã số thuế: 1801725514 - Đại diện pháp luật: Phan Thiện Toàn
Địa chỉ: Thửa đất số 735, Tờ bản đồ số 8, KV Phúc Lộc 3, Phường Thạnh Hòa, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG TIN HỌC KHỞI PHONG

Mã số thuế: 1801717584 - Đại diện pháp luật: Lê Trần Anh Tú
Địa chỉ: 1183 Tỉnh lộ 921, KV Phúc Lộc 3, Phường Thạnh Hòa, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ TRÂN

Mã số thuế: 1801694785 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hương
Địa chỉ: Khu vực Phúc Lộc 3, Phường Thạnh Hòa, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC ĐỖ ĐẠT

Mã số thuế: 1801703630 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bé Sáu
Địa chỉ: Số 1744 khu vực Thạnh Phước I, Phường Thạnh Hòa, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LƯƠNG THỰC TÂN AN

Mã số thuế: 1801702235 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tân
Địa chỉ: Số 06, Khu vực Phúc Lộc 2, Phường Thạnh Hòa, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG NHẬT GIA PHÁT

Mã số thuế: 1801697296 - Đại diện pháp luật: Đào Nhật Anh
Địa chỉ: 1072, Khu vực Phúc Lộc 3, Phường Thạnh Hòa, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC MINH TÂM

Mã số thuế: 1800200585 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Thụy
Địa chỉ: Khu vực Phúc Lộc 3, Phường Thạnh Hòa, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC THẮNG LỢI

Mã số thuế: 1800356984 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Kim Loan
Địa chỉ: Khu vực Thạnh Phước 1, Phường Thạnh Hòa, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

DNTN VẠN PHÁT II

Mã số thuế: 1800530777 - Đại diện pháp luật: ĐỗThị TuyếtMai
Địa chỉ: KV Thạnh Phước 1, Phường Thạnh Hòa, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG THẠNH

Mã số thuế: 1800650168 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Quang
Địa chỉ: KV Thạnh Phước 1, Phường Thạnh Hòa, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

DNTN XXGC LƯƠNG THỰC THU THẢO

Mã số thuế: 1800664185 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thu Em
Địa chỉ: KV. Phúc Lộc 2, Phường Thạnh Hòa, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHỮ TÍN

Mã số thuế: 1800685724 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chữ
Địa chỉ: KV Phúc Lộc 3, Phường Thạnh Hòa, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THẠNH HOÀ

Mã số thuế: 1800827471 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phường Thạnh Hoà - Quận Thốt Nốt - Cần Thơ, Phường Thạnh Hoà, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

DOANH NGHIỆP TN THUẬN AN

Mã số thuế: 1800770289 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mười
Địa chỉ: 586, KV Phúc Lộc 3, Phường Thạnh Hòa, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC LÚA VÀNG

Mã số thuế: 1801117643 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vàng
Địa chỉ: KV Phúc Lộc 3, Phường Thạnh Hòa, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC THÀNH ĐÔI

Mã số thuế: 1801132306 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Sánh
Địa chỉ: 291, Khu vực Thạnh Phước 1, Phường Thạnh Hòa, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

CTY TNHH MTV XĂNG DẦU THẠNH HÒA

Mã số thuế: 1801183928 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hùng
Địa chỉ: KV Thạnh Phước 1, Phường Thạnh Hòa, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LƯƠNG THỰC THÀNH ĐÔNG

Mã số thuế: 1801200034 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hết
Địa chỉ: KV Phúc Lộc 3, Phường Thạnh Hòa, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC NÔNG

Mã số thuế: 1801231089 - Đại diện pháp luật: Phan Trung Đẳng
Địa chỉ: Khu vực Thạnh Phước 1, Phường Thạnh Hòa, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH HÒA

Mã số thuế: 1801246399 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: KV Thạnh Phước 1, Phường Thạnh Hòa, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon