Doanh nghiệp tại Phường Trung Nhứt, Quận Thốt Nốt, Thành Phố Cần Thơ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HƯNG HÀ PHÁT

Mã số thuế: 1801615078 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Sơn
Địa chỉ: Tổ 6, Khu vực Tràng Thọ A, Phường Trung Nhứt, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VIỄN THÔNG KIM LỢI PHÁT

Mã số thuế: 1801554587 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Liệt
Địa chỉ: 373, KV Phúc Lộc 1, Phường Trung Nhứt, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGÂN NGỌC TỶ

Mã số thuế: 1801566102 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khanh
Địa chỉ: 341, KV Tràng Thọ B, Phường Trung Nhứt, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU HÒA HÒA HIỆP

Mã số thuế: 1801518003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Phong
Địa chỉ: KV Phúc Lộc 1, Phường Trung Nhứt, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN YẾN TUYẾT

Mã số thuế: 1801460882 - Đại diện pháp luật: Ngô Yến Tuyết
Địa chỉ: 626, tỉnh lộ 921, khu vực Phúc Lộc 1, Phường Trung Nhứt, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

CÔNG TY TNHH KHÁNH MINH HƯNG

Mã số thuế: 1801587656 - Đại diện pháp luật: Trần Thái Hưng
Địa chỉ: 213 tỉnh lộ 921 Khu vực Tràng Thọ A, Phường Trung Nhứt, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

CÔNG TY TNHH LÊ HOÀNG OANH

Mã số thuế: 1801588716 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Kiều Oanh
Địa chỉ: Số 78, Tỉnh lộ 921, KV Tràng Thọ A, Phường Trung Nhứt, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ TRÀNG THỌ B

Mã số thuế: 1801640331 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cư
Địa chỉ: Khu vực Tràng Thọ B, Phường Trung Nhứt, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐĂNG DƯƠNG

Mã số thuế: 1801645410 - Đại diện pháp luật: Hoàng Hải Đăng
Địa chỉ: 506, tỉnh lộ 921, khu vực Tràng Thọ A, Phường Trung Nhứt, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ TRÍ

Mã số thuế: 1801652658 - Đại diện pháp luật: Lê Hùng Dũng
Địa chỉ: Khu vực Tràng Thọ A, Phường Trung Nhứt, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon