Doanh nghiệp tại Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THỊNH PHÚC

Mã số thuế: 0402132729 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tài
Địa chỉ: 125 Hoàng Châu Ký, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH URANUS SOFTWARE

Mã số thuế: 0402132408 - Đại diện pháp luật: TRẦN KHÁNH NGUYÊN
Địa chỉ: 21 Trần Văn Cẩn, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH DV TM TUẤN PHÁT

Mã số thuế: 0402132398 - Đại diện pháp luật: TRẦN ANH TUẤN
Địa chỉ: 263 Quách Thị Trang, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG ADELA

Mã số thuế: 0402132461 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN HỮU QUỐC VIỆT
Địa chỉ: 103 Trần Thúc Nhẫn, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH HẢI NAM CONSTRUCTION

Mã số thuế: 0402132045 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Kỳ
Địa chỉ: 32 Nguyễn Quang Lâm, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH BROS CINE

Mã số thuế: 0402131813 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Phước Quốc
Địa chỉ: 16 Phan Thao, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH HIKONI

Mã số thuế: 0402131651 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đoàn Tiến Duy
Địa chỉ: 84 Ngô Huy Diễn, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG TÍN CHÂU

Mã số thuế: 0402131771 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Châu
Địa chỉ: 126 Thanh Lương 16, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI NGOẠI THẤT NACO DESIGN

Mã số thuế: 0402131450 - Đại diện pháp luật: Phạm Thành Công
Địa chỉ: 246-248 Đường Mai Chí Thọ, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIỆN TRUNG

Mã số thuế: 0402131309 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Phương
Địa chỉ: 03 Cẩm Nam 1, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DUY TIÊN NGUYỄN

Mã số thuế: 0402131115 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Tiên
Địa chỉ: 03 võ Sạ, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ H.M.THUỶ

Mã số thuế: 0402131002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thuỷ
Địa chỉ: 172 Hà Bồng, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH CRYPTIZEN

Mã số thuế: 0402130908 - Đại diện pháp luật: Lê Tuấn Anh
Địa chỉ: 381 Nguyễn Phước Lan, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ KỸ THUẬT DELTA

Mã số thuế: 0402130841 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiên
Địa chỉ: 15 Lê Đỉnh, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH MTV CHIM VEN SÔNG

Mã số thuế: 0402130778 - Đại diện pháp luật: Hoàng Đình Thành
Địa chỉ: 133 Vũ Thành Năm, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH DANA DESIGN

Mã số thuế: 0402130721 - Đại diện pháp luật: Lưu Khánh Hiền
Địa chỉ: 125 Hồ Tỵ, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ DUY PHÁT

Mã số thuế: 0402130552 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy
Địa chỉ: 40 Đô Đốc Lân, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH THẾ VŨ LAND

Mã số thuế: 0402130400 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Vũ
Địa chỉ: 34 Lỗ Giáng 24, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH MTV NHÔM THANH MIỀN TRUNG

Mã số thuế: 0402130640 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Bảo Ly
Địa chỉ: 55 Võ Chí Công, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM TẬP ĐOÀN Á CHÂU

Mã số thuế: 0402130471 - Đại diện pháp luật: Lê Phước An
Địa chỉ: Số 01 đường Trịnh Khả, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon