Doanh nghiệp tại Xã Trung Hòa, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH MATSUYAMA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109990958 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dư
Địa chỉ: Xóm Trong, thôn Chi Nê, Xã Trung Hòa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO MINH

Mã số thuế: 0109949910 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đoan
Địa chỉ: Xóm Chùa, thôn Chi Nê, Xã Trung Hòa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MYN

Mã số thuế: 0109806768 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Yến
Địa chỉ: NR Trần Văn Xuất, Xóm Chùa, Thôn Chi Nê, Xã Trung Hòa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TIN HỌC BẢO CHÂU

Mã số thuế: 0109780284 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Bình
Địa chỉ: Thôn Chi Nê, Xã Trung Hòa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH HC LAND VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109638432 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Chinh
Địa chỉ: Xóm Tân Trung, thôn Trung Cao, Xã Trung Hòa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHỰA TS POLYMERS

Mã số thuế: 0109612385 - Đại diện pháp luật: Hoàng Trung Đức
Địa chỉ: Thôn Trung Cao, Xã Trung Hòa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH MÂY TRE MINH DƯƠNG

Mã số thuế: 0109412001 - Đại diện pháp luật: NGÔ THỊ MAI
Địa chỉ: Thôn trung Cao, Xã Trung Hòa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH VIETKAP

Mã số thuế: 0109493829 - Đại diện pháp luật: Khúc Văn Quý
Địa chỉ: Thôn Trung Cao, Xã Trung Hòa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRẦN GIA

Mã số thuế: 0109557279 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Vinh
Địa chỉ: Xóm Chùa, thôn Trung Cao, Xã Trung Hòa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIỆP GIGAHERBS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109563709 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Tính
Địa chỉ: Thôn Chi Nê, Xã Trung Hòa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH CHÂU

Mã số thuế: 0109421870 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Trung
Địa chỉ: Xóm Đồi, Thôn Chi Nê, Xã Trung Hòa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH MÂY TRE HỒNG DƯƠNG

Mã số thuế: 0500428428 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Khiên
Địa chỉ: Thôn Chi Nê, Xã Trung Hòa, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MÂY TRE VÀ MỸ NGHỆ TRUNG HOÀ

Mã số thuế: 0500551774 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Tuyển
Địa chỉ: Thôn Trung Cao, Xã Trung Hòa, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHÍNH THỨC

Mã số thuế: 0500554782 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Mạnh
Địa chỉ: Trung Cao, Xã Trung Hòa, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HỒNG QUÂN

Mã số thuế: 0500557487 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Viết
Địa chỉ: Thôn Chi Nê, Xã Trung Hòa, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

CÔNG TY TNHH MÂY TRE THĂNG LONG

Mã số thuế: 0500577620 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Long
Địa chỉ: Thôn Trung Cao, Xã Trung Hòa, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

CÔNG TY TNHH NHƯ NGUYỆT

Mã số thuế: 0500581313 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Hùng
Địa chỉ: Trung Hoà, Xã Trung Hòa, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI STTC

Mã số thuế: 0103247545 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Học
Địa chỉ: Trung Cao, Xã Trung Hòa, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG HOÀ

Mã số thuế: 0103705964 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trung Hoà, Xã Trung Hòa, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SƠN DƯƠNG

Mã số thuế: 0103736560 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Khỏe
Địa chỉ: Thôn Trung Cao, Xã Trung Hòa, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Xem thêm
Administratoricon