Doanh nghiệp tại Xã Liên Hồng, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG HP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109894355 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN VIỆT
Địa chỉ: Thôn Thượng Trì, Xã Liên Hồng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH XD PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG MIỀN BẮC

Mã số thuế: 0109891315 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tùng
Địa chỉ: Số 5 ngõ 46 thôn Hữu Cước, Xã Liên Hồng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MỘT VÒNG TRÁI ĐẤT ATL

Mã số thuế: 0109863999 - Đại diện pháp luật: Mạc Hữu Toàn
Địa chỉ: Số nhà 15 đường bờ hồ, thôn Đông Lai, Xã Liên Hồng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI MINH KHUYẾN

Mã số thuế: 0109858237 - Đại diện pháp luật: LÊ VĂN KHUYẾN
Địa chỉ: Số nhà 420, ngõ 420, Xóm Dược, Thôn Đông Lai, Xã Liên Hồng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CHỐNG THẤM BK

Mã số thuế: 0109762172 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ NGA
Địa chỉ: Thôn Hữu Cước, Xã Liên Hồng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHỐNG THẤM THÀNH TÂM

Mã số thuế: 0109759532 - Đại diện pháp luật: Kiều Thị Thúy Hằng
Địa chỉ: Nhà số 4, ngõ 1 đường Đoàn Kết, thôn Hữu Cước, Xã Liên Hồng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VICTORYCY

Mã số thuế: 0109755802 - Đại diện pháp luật: LÊ HỒNG TUYÊN
Địa chỉ: Số 8, Ngõ Dược, Đường Liên Hồng, Thôn Đông Lai, Xã Liên Hồng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG URENCO HÀ NỘI

Mã số thuế: 0109316153 - Đại diện pháp luật: Trịnh Xuân Hội
Địa chỉ: Thôn Hữu Cước, Xã Liên Hồng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CÂY XANH HÀ NỘI

Mã số thuế: 0109347909 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huy
Địa chỉ: Số 7 thôn Thượng Trì, Xã Liên Hồng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI NAM HÀ

Mã số thuế: 0109518216 - Đại diện pháp luật: Hoàng Phương Nam
Địa chỉ: Số 32 Đường Đông Lai, Thôn Đông Lai, Xã Liên Hồng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG ENVICO

Mã số thuế: 0109612360 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chanh
Địa chỉ: Thôn Hữu Cước, Xã Liên Hồng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VỆ SINH MÔI TRƯỜNG MIỀN BẮC

Mã số thuế: 0109547312 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Nhất
Địa chỉ: Số nhà 308 đường Liên Hồng, Thôn Hữu Cước, Xã Liên Hồng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG SƠN DƯƠNG

Mã số thuế: 0109569764 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Dương
Địa chỉ: Số 58 đường Liên Hồng,Thôn Thượng Trì, Xã Liên Hồng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG SỐ 3

Mã số thuế: 0109556204 - Đại diện pháp luật: Trịnh Hữu Minh
Địa chỉ: Thôn Hữu Cước, Xã Liên Hồng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG MIỀN BẮC

Mã số thuế: 0109364887 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Lương
Địa chỉ: Thôn Hữu Cước, Xã Liên Hồng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ MINH CÔNG

Mã số thuế: 0109310144 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hả
Địa chỉ: 139 đường Liên Hồng, thôn Thượng Trì, Xã Liên Hồng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GLINK MILK

Mã số thuế: 0109308057 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lâm
Địa chỉ: Số 17, Ngõ Phú Đình – Thôn Thượng Trì, Xã Liên Hồng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG URENCO HÀ NỘI

Mã số thuế: 0109305754 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hiền
Địa chỉ: Số 24 đường Đoàn Kết, Thôn Hữu Cước, Xã Liên Hồng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN PHÚ

Mã số thuế: 0103029089 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Thủy
Địa chỉ: Thôn Tổ, Xã Liên Hồng, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

UBND XÃ LIÊN HỒNG

Mã số thuế: 0500608357 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Liên Hồng, Xã Liên Hồng, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

Xem thêm
Administratoricon