Doanh nghiệp tại Xã Dương Hà, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐOÀN NỘI

Mã số thuế: 0109734111 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Nội
Địa chỉ: Xóm Mỏm, Thôn Thượng, Xã Dương Hà, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH GIA BẢO LIGHTING

Mã số thuế: 0109713270 - Đại diện pháp luật: Lường Văn Sỹ
Địa chỉ: Thôn Hạ, Xã Dương Hà, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIÁO DỤC TRẦN QUỐC TOẢN

Mã số thuế: 0109682865 - Đại diện pháp luật: Lâm Tuấn Đạt
Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Dương Hà, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TMT

Mã số thuế: 0109646313 - Đại diện pháp luật: Đỗ Huy Tùng
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Dương Hà, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THIÊN ĐỨC

Mã số thuế: 0109647130 - Đại diện pháp luật: LÊ THỊ LAN ANH
Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Dương Hà, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN HT GROUP

Mã số thuế: 0109662026 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trường
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Dương Hà, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HAT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109534426 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thu Oanh
Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Dương Hà, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI AN THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 0109437398 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hương Giang
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Dương Hà, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

HTX DVTH XÃ DƯƠNG HÀ

Mã số thuế: 0101552374 - Đại diện pháp luật: Âu Thị Hà
Địa chỉ: Trụ sở UBND xã Dương Hà, Xã Dương Hà, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUANG PHƯƠNG

Mã số thuế: 0101627654 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lập
Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Dương Hà, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN GỌN GÀNG

Mã số thuế: 0102328463 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuyên Huấn
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Dương Hà, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KINH TẾ TÂN NINH

Mã số thuế: 0102655527 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Ninh
Địa chỉ: thôn Trung, Xã Dương Hà, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHOA HỌC VĂN THƯ LƯU TRỮ

Mã số thuế: 0102967068 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xuân
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Dương Hà, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT QUANG VINH

Mã số thuế: 0103838795 - Đại diện pháp luật: Phùng Văn Vinh
Địa chỉ: Thôn Hạ, Xã Dương Hà, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG HÀ

Mã số thuế: 0104004601 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã dương hà - Huyện Gia Lâm - Hà Nội, xã dương hà, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

UBND XÃ DƯƠNG HÀ

Mã số thuế: 0104006895 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã dương hà - Huyện Gia Lâm - Hà Nội, xã dương hà, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐẢNG UỶ XÃ DƯƠNG HÀ

Mã số thuế: 0104006912 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã dương hà - Huyện Gia Lâm - Hà Nội, xã dương hà, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI DU LỊCH SỨC SỐNG MỚI

Mã số thuế: 0106872554 - Đại diện pháp luật: Bùi Thu Hiền
Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Dương Hà, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN ĐỊA CHÍNH MS

Mã số thuế: 0104262377 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Sửu
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Dương Hà, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MINH HIẾU

Mã số thuế: 0106909691 - Đại diện pháp luật: Thạch Thanh Minh
Địa chỉ: Thôn Hạ, Xã Dương Hà, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Xem thêm
Administratoricon