Doanh nghiệp tại Xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành Phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DU LỊCH TĐK

Mã số thuế: 0110001528 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huyền
Địa chỉ: Xóm 5, thôn Hoành, Xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỆT MAY HƯNG LONG

Mã số thuế: 0109995064 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiển
Địa chỉ: Thôn Hoành, Xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH UY THẾ

Mã số thuế: 0109905423 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thế
Địa chỉ: Xóm 1, Thôn Hoành, Xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH VIKOMI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109437246 - Đại diện pháp luật: TRẦN VIỆT HÀ
Địa chỉ: Xóm 11, Thôn Đồng Mít, Xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH TOPMETISU

Mã số thuế: 0109494082 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thuận
Địa chỉ: Xóm 1A, Thôn Hoành, Xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH KIÊN QUYÊN

Mã số thuế: 0109331909 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Hà
Địa chỉ: Xóm 13, Xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG KI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109312871 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hường
Địa chỉ: Xóm 6, thôn Hoành, Xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUÂN ĐIỀU

Mã số thuế: 0500454354 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Điều
Địa chỉ: Xóm 11, thôn Đồng Mít, Xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

CÔNG TY TNHH HIẾU HỒNG

Mã số thuế: 0500462732 - Đại diện pháp luật: Trần Đức Nam
Địa chỉ: Thôn Đồng Mít, xã Đồng Tâm, Xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG TOÀN ĐẠT

Mã số thuế: 0103719156 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu
Địa chỉ: Xóm 10, thôn Đồng Mít, Xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG TƯƠNG LAI

Mã số thuế: 0103723628 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Dũng
Địa chỉ: Thôn Đồng Mít, Xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ ĐỒNG TÂM

Mã số thuế: 0103724935 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Đồng Mít xã Đồng Tâm, Xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG TÂM

Mã số thuế: 0103948766 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Long
Địa chỉ: Xã Đồng Tâm, Xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG TÂM

Mã số thuế: 0103997604 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Huệ
Địa chỉ: xã Đồng Tâm, Xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỒNG TÂM

Mã số thuế: 0103997844 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Đồng Tâm, Xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VIỆT HÀ

Mã số thuế: 0104585610 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Toản
Địa chỉ: Thôn Hoành, Xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN TOÀN

Mã số thuế: 0105322029 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Tuấn
Địa chỉ: Thôn Đồng Mít, Xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ADF ĐỒNG TÂM

Mã số thuế: 0105419510 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Định
Địa chỉ: Thôn Đồng Mít, Xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

CHI CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC MỸ ĐỨC

Mã số thuế: 0105424849 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Cương
Địa chỉ: Xóm 8 thôn Hoành, Xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI HỒNG HÀ

Mã số thuế: 0106090613 - Đại diện pháp luật: Trần Việt Hà
Địa chỉ: Xóm 11, thôn Đồng Mít, Xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN RAU THẢO DƯỢC GACP

Advertisement
Administratoricon