Doanh nghiệp tại Xã Phúc Lâm, Huyện Mỹ Đức, Thành Phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP BÌNH NHUNG

Mã số thuế: 0109965976 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bình
Địa chỉ: Xóm 1, Thôn Phúc Lâm Thượng, Xã Phúc Lâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH HÀ TÂY FOODS

Mã số thuế: 0109951243 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Anh
Địa chỉ: Thôn Chân Chim, Xã Phúc Lâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MTH

Mã số thuế: 0109950176 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Mạnh
Địa chỉ: Xóm 1, thôn Phúc Lâm Thượng, Xã Phúc Lâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH MẠNH ĐIỆP

Mã số thuế: 0109943919 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Mạnh
Địa chỉ: Xóm 1 Phúc Lâm Thượng, Xã Phúc Lâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH SONATA

Mã số thuế: 0109835141 - Đại diện pháp luật: Dương Thu Hương
Địa chỉ: Xóm 7, thôn Phúc Lâm Hạ, Xã Phúc Lâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN PHỤ HOA

Mã số thuế: 0109813934 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Phụ
Địa chỉ: Thôn Khảm Lâm, Xã Phúc Lâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANH EM

Mã số thuế: 0109346207 - Đại diện pháp luật: Vương Văn Hòa
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Phúc Lâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐẠI DƯƠNG

Mã số thuế: 0109549711 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Nam
Địa chỉ: Thôn Phúc Lâm Thượng, Xã Phúc Lâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ BÁN LẺ THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 0109375141 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuyến
Địa chỉ: Thôn Khảm Lâm, Xã Phúc Lâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU HẰNG TRƯỜNG

Mã số thuế: 0500352049 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Trường
Địa chỉ: Thôn Phúc lâm- Xã Phúc lâm, Xã Phúc Lâm, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

CÔNG TY TNHH TƯ CƯỜNG

Mã số thuế: 0500441041 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tư
Địa chỉ: Cụm dân cư số 6, Xã Phúc lâm, Xã Phúc Lâm, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚC LÂM

Mã số thuế: 0500496650 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Hằng
Địa chỉ: Thôn Chân Chim, xã Phúc Lâm, Xã Phúc Lâm, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG HÀN VIỆT XANH

Mã số thuế: 0500568030 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Hải
Địa chỉ: Xã Phúc Lâm, Xã Phúc Lâm, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUẬN HOÀ

Mã số thuế: 0500573016 - Đại diện pháp luật: Vương Văn Thuận
Địa chỉ: Xóm 6 xã Phú Lâm, Xã Phúc Lâm, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ PHÚC LÂM

Mã số thuế: 0103725199 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phúc Lâm, Xã Phúc Lâm, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

BỆNH VIỆN TÂM THẦN MỸ ĐỨC

Mã số thuế: 0103949544 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Thắng
Địa chỉ: Xã Phúc Lâm, Xã Phúc Lâm, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚC LÂM

Mã số thuế: 0103949470 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Phú
Địa chỉ: Xã Phúc Lâm, Xã Phúc Lâm, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

TRƯỜNG MẦM NON XÃ PHÚC LÂM

Mã số thuế: 0103997675 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiên
Địa chỉ: xã Phúc Lâm, Xã Phúc Lâm, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

TRƯỜNG THCS PHÚC LÂM

Mã số thuế: 0103997876 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Phái
Địa chỉ: Xã Phúc Lâm, Xã Phúc Lâm, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT THẮNG

Mã số thuế: 0104174473 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Thắng
Địa chỉ: Xã Phúc Lâm, Xã Phúc Lâm, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Xem thêm
Administratoricon