Doanh nghiệp tại Thị Trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ ĐỒ GỖ DŨNG HUYỀN

Mã số thuế: 0109959108 - Đại diện pháp luật: Đặng Tiến Dũng
Địa chỉ: Số 9 dãy nhà A4, TDP Giấy Cơ Khí, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT CƠ KHÍ TIẾN TÍN

Mã số thuế: 0109942129 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tiến
Địa chỉ: Số nhà 63, Xóm Việt Hùng, Tiểu Khu Phú Thịnh, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT TÍN

Mã số thuế: 0109927956 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Ngọc
Địa chỉ: Bãi Cảng tiểu khu Đường, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DAVINCIA

Mã số thuế: 0109865160 - Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Đức
Địa chỉ: Số 95, dãy A8, tiểu khu Đường, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ LK VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109664859 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phi Long
Địa chỉ: Số 79 Tiểu Khu Đường, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CỬA HOÀNG GIA

Mã số thuế: 0109663238 - Đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Hiếu
Địa chỉ: Số 148 đường 429 tiểu khu Phú Thịnh, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH SUPERSHIP PHÚ XUYÊN - HÀ NỘI

Mã số thuế: 0109471744 - Đại diện pháp luật: Phùng Văn Công
Địa chỉ: Số 34 Tiểu khu Phú Thịnh, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN STARFOOD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109524562 - Đại diện pháp luật: Đinh Quốc Văn
Địa chỉ: Số nhà 6, tiểu khu cơ khí, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOA HẰNG

Mã số thuế: 0109595612 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Hoài Thu
Địa chỉ: Số 11 Tiểu Khu Phú Thịnh, Thị Trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ GIA

Mã số thuế: 0109577356 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Oanh
Địa chỉ: Số 25, tiểu khu Phú Gia, Thị Trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG HOÀNG HIỆP

Mã số thuế: 0109409471 - Đại diện pháp luật: ĐỖ VĂN CÔNG
Địa chỉ: Tiểu khu Phú Gia, Thị Trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

HIỆU VÀNG HỒI CHÈ

Mã số thuế: 0500183841 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hồi
Địa chỉ: Nhà số 5 Thị trấn Phú minh, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

HTX VẬN TẢI PHÚ XUYÊN

Mã số thuế: 0500184323 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thông
Địa chỉ: Thị trấn Phú minh, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI PHÚ VINH

Mã số thuế: 0500184235 - Đại diện pháp luật: Phùng Ánh Vinh
Địa chỉ: Số 172 tiểu khu Phú Gia, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CÔNG TY CP THỰC PHẨM VẠN ĐIỂM

Mã số thuế: 0500237617 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Hoan
Địa chỉ: Tiểu khu Đường, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VẠN ĐIỂM

Mã số thuế: 0500238441 - Đại diện pháp luật: Lê Anh Dũng
Địa chỉ: Thị trấn Phú Minh, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN LINH GAS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0500418726 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Lý
Địa chỉ: Thị trấn công nghiệp Phú Minh -, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TST

Mã số thuế: 0500428393 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Khải
Địa chỉ: Thị trấn Phú minh, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HOÀNG GIA

Mã số thuế: 0500441281 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Huynh
Địa chỉ: Số 01, tiểu khuPhú Gia, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CÔNG TY TNHH TƯ LẬP

Mã số thuế: 0500444652 - Đại diện pháp luật: Phùng Văn Tư
Địa chỉ: Số 23 Tiểu khuPhú Gia,Thị trấn Phú minh, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Xem thêm
Administratoricon