Doanh nghiệp tại Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội

HTX DỆT THỦ CÔNG QUYẾT TIẾN SILK

Mã số thuế: 0500425498 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Nha
Địa chỉ: Đồng tiến, Phượng Dực, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN KIM

Mã số thuế: 0500463341 - Đại diện pháp luật: Chu Tiến Đệ
Địa chỉ: Thôn Xuân La, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CÔNG TY TNHH MÂY TRE NHẬT ANH

Mã số thuế: 0500463623 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Yên
Địa chỉ: Kho lương thực Đồng Quan, thôn Đồng Tiến, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CÔNG TY TNHH MAY MẶC XUÂN PHÚ

Mã số thuế: 0500467586 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Khang
Địa chỉ: Thôn Xuân La , xã Phượng Dực , Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI MINH TIẾN

Mã số thuế: 0500567164 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Vỹ
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến , xã Phượng Dực, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ PHƯỢNG

Mã số thuế: 0500581962 - Đại diện pháp luật: Doãn Tòng Hùng
Địa chỉ: Xã Phượng Dực, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG MINH SƠN (CHUYỂN TỪ HÀ TÂY VỀ, SỐ CŨ: 0302002410)

Mã số thuế: 0500583631 - Đại diện pháp luật: Đặng Tiến Sơn
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TẤN QUANG

Mã số thuế: 0500587587 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn Xuân La, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỢNG DỰC

Mã số thuế: 0103215511 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phượng Vũ, Phượng Dực, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

TRƯỜNG THCS PHƯỢNG DỰC

Mã số thuế: 0103407848 - Đại diện pháp luật: Đoàn Hữu Mạnh
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

TRƯỜNG THPT ĐỒNG QUAN

Mã số thuế: 0103408841 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Dũng
Địa chỉ: Phượng vũ phượng dực, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ VIỆT HÙNG

Mã số thuế: 0103720306 - Đại diện pháp luật: Đặng Đình Gia
Địa chỉ: Thôn Xuân La, xã Phượng Dực, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐỒNG QUAN

Mã số thuế: 0103988783 - Đại diện pháp luật: Hà Khắc Sáng
Địa chỉ: Xã Phượng Dực, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

UBND XÃ PHƯỢNG DỰC

Mã số thuế: 0103992892 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Phượng Dực, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

TRƯỜNG MẦM NON XÃ PHƯỢNG DỰC

Mã số thuế: 0104132000 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thỏa
Địa chỉ: Xã Phương Dực, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỆT MAY QUANG HÙNG

Mã số thuế: 0104747558 - Đại diện pháp luật: Hoàng Tâm Quỳnh
Địa chỉ: Thôn Xuân la, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỆT MAY VIỆT NHẬT

Mã số thuế: 0105225628 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Thủy
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DỆT MAY MINH HẰNG

Mã số thuế: 0106434007 - Đại diện pháp luật: Dư Thị Hằng
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT PHÚ THÀNH

Mã số thuế: 0107079154 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Giới
Địa chỉ: Kho Lương thực, thôn Đồng Tiến, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỲNH MAI

Mã số thuế: 0107510719 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thịnh
Địa chỉ: Thôn Phượng Vũ, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THU KHOA

CÔNG TY TNHH F&B GLOBAL VIỆT NAM

Advertisement
Administratoricon