Doanh nghiệp tại Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội

HTX DỆT THỦ CÔNG QUYẾT TIẾN SILK

Mã số thuế: 0500425498 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Nha
Địa chỉ: Đồng tiến, Phượng Dực, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN KIM

Mã số thuế: 0500463341 - Đại diện pháp luật: Chu Tiến Đệ
Địa chỉ: Thôn Xuân La, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CÔNG TY TNHH MÂY TRE NHẬT ANH

Mã số thuế: 0500463623 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Yên
Địa chỉ: Kho lương thực Đồng Quan, thôn Đồng Tiến, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CÔNG TY TNHH MAY MẶC XUÂN PHÚ

Mã số thuế: 0500467586 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Khang
Địa chỉ: Thôn Xuân La , xã Phượng Dực , Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI MINH TIẾN

Mã số thuế: 0500567164 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Vỹ
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến , xã Phượng Dực, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ PHƯỢNG

Mã số thuế: 0500581962 - Đại diện pháp luật: Doãn Tòng Hùng
Địa chỉ: Xã Phượng Dực, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG MINH SƠN (CHUYỂN TỪ HÀ TÂY VỀ, SỐ CŨ: 0302002410)

Mã số thuế: 0500583631 - Đại diện pháp luật: Đặng Tiến Sơn
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TẤN QUANG

Mã số thuế: 0500587587 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn Xuân La, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỢNG DỰC

Mã số thuế: 0103215511 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phượng Vũ, Phượng Dực, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

TRƯỜNG THCS PHƯỢNG DỰC

Mã số thuế: 0103407848 - Đại diện pháp luật: Đoàn Hữu Mạnh
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

TRƯỜNG THPT ĐỒNG QUAN

Mã số thuế: 0103408841 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Dũng
Địa chỉ: Phượng vũ phượng dực, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ VIỆT HÙNG

Mã số thuế: 0103720306 - Đại diện pháp luật: Đặng Đình Gia
Địa chỉ: Thôn Xuân La, xã Phượng Dực, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐỒNG QUAN

Mã số thuế: 0103988783 - Đại diện pháp luật: Hà Khắc Sáng
Địa chỉ: Xã Phượng Dực, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

UBND XÃ PHƯỢNG DỰC

Mã số thuế: 0103992892 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Phượng Dực, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

TRƯỜNG MẦM NON XÃ PHƯỢNG DỰC

Mã số thuế: 0104132000 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thỏa
Địa chỉ: Xã Phương Dực, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỆT MAY QUANG HÙNG

Mã số thuế: 0104747558 - Đại diện pháp luật: Hoàng Tâm Quỳnh
Địa chỉ: Thôn Xuân la, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỆT MAY VIỆT NHẬT

Mã số thuế: 0105225628 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Thủy
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DỆT MAY MINH HẰNG

Mã số thuế: 0106434007 - Đại diện pháp luật: Dư Thị Hằng
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT PHÚ THÀNH

Mã số thuế: 0107079154 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Giới
Địa chỉ: Kho Lương thực, thôn Đồng Tiến, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỲNH MAI

Mã số thuế: 0107510719 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thịnh
Địa chỉ: Thôn Phượng Vũ, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Xem thêm
Administratoricon