Doanh nghiệp tại Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM SÓC SƠN

Mã số thuế: 0109960921 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhung
Địa chỉ: Xóm Vạt, Thôn Ngô Đạo, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH HANG NGA PARKSON

Mã số thuế: 0109940097 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Hằng
Địa chỉ: Thôn Ngô Đạo, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XANH LÝ ĐẠI

Mã số thuế: 0109891114 - Đại diện pháp luật: Vương Thị Hải Yến
Địa chỉ: Thôn Ngô Đạo, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN XNK THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 0109659746 - Đại diện pháp luật: Đặng Quỳnh Mai
Địa chỉ: Thôn Ngô Đạo, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG SÔNG CẦU

Mã số thuế: 0109605042 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn Ngô Đạo, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP MINH VƯƠNG

Mã số thuế: 0109592026 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Yến
Địa chỉ: Đội 2, Tân Thành, Thôn Ngô Đạo, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN 247 TÂN HƯNG

Mã số thuế: 0109349744 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Minh
Địa chỉ: Thôn Hiệu Chân, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN HƯNG TÍN

Mã số thuế: 0102392317 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Ban
Địa chỉ: Đội 4, thôn Cốc Lương, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

TRƯỜNG MẦM NON TÂN HƯNG

Mã số thuế: 0103241208 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tân hưng, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

TRƯỜNG THCS TÂN HƯNG

Mã số thuế: 0103241529 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tân hưng, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HƯNG

Mã số thuế: 0103287918 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn ngô đạo, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

UBND XÃ TÂN HƯNG

Mã số thuế: 0104001625 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Hưng, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MẠNH HÀ

Mã số thuế: 0104734781 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hà
Địa chỉ: Thôn Hiệu Chân, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ HƯNG

Mã số thuế: 0104741901 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phú
Địa chỉ: Xóm Nội, thôn Đạo Thượng, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN ATFA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105021159 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: Xóm Đông, Thôn Đạo Thượng, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẮC THĂNG LONG HÀ NỘI

Mã số thuế: 0105750440 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quốc
Địa chỉ: Thôn Đạo Thượng, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI GIANG NHI

Mã số thuế: 0105955335 - Đại diện pháp luật: Ngô Đức Giang
Địa chỉ: Thôn Ngô Đạo, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

CÔNG TY TNHH THẢO MỘC TÂM BÌNH

Mã số thuế: 0106119044 - Đại diện pháp luật: Vương Thị Thủy
Địa chỉ: Thôn Ngô Đạo, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NHẤT MINH

Mã số thuế: 0106255417 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Nhất
Địa chỉ: Thôn Đạo Thượng, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI TÂN HƯNG

Mã số thuế: 0107434899 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phú
Địa chỉ: UBND xã Tân Hưng, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Xem thêm
Administratoricon