Doanh nghiệp tại Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SCC

Mã số thuế: 0109712326 - Đại diện pháp luật: Lưu Tiến Sỹ
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH STND

Mã số thuế: 0109697614 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thái
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HT

Mã số thuế: 0109693391 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: Đội 1, Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TERA

Mã số thuế: 0109688144 - Đại diện pháp luật: Lã Mạnh Chung
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP ĐẠI AN PHÁT

Mã số thuế: 0109687493 - Đại diện pháp luật: Khúc Thị Ngày
Địa chỉ: Xóm 3, Thôn 1, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG KIỀU

Mã số thuế: 0102578858 - Đại diện pháp luật: Đặng Thành Trung
Giấy phép số: 0103021326
Địa chỉ: TT công trình đường Thuỷ, xã Vạn Phúc, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG MINH VƯỢNG

Mã số thuế: 0109337516 - Đại diện pháp luật: Lã Huy Hòa
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TM NGỌC MINH

Mã số thuế: 0109529754 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hiển
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI ANH

Mã số thuế: 0109656907 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thanh
Địa chỉ: Xóm 3, thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DREAM FARM VIET NAM

Mã số thuế: 0109671461 - Đại diện pháp luật: Đặng Thùy Nhung
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ANH THƯ

Mã số thuế: 0109666045 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngoan
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DUY MẠNH

Mã số thuế: 0109631645 - Đại diện pháp luật: Thân Duy Mạnh
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DŨNG THẢO

Mã số thuế: 0109631638 - Đại diện pháp luật: Chử Tiến Dũng
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG NAM LONG

Mã số thuế: 0109379234 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Ngà
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN NAM DƯƠNG

Mã số thuế: 0109380984 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hữu
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ BÙI LUẬT

Mã số thuế: 0109488882 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Luật
Địa chỉ: Thôn 1,, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI ANH BÙI

Mã số thuế: 0109488875 - Đại diện pháp luật: Bùi Minh Hải
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH SƠN TITANANO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109508112 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Toản
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI AN DƯỢC

Mã số thuế: 0109527080 - Đại diện pháp luật: Vũ Duy Tuyến
Địa chỉ: Xóm 3, thôn 1, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VIETLIFE

Mã số thuế: 0109546051 - Đại diện pháp luật: Chử Bá Long
Địa chỉ: Xóm 1, Thôn 1, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Xem thêm
Administratoricon