Doanh nghiệp tại Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thụy, Thành Phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BAO BÌ HOÀNG PHƯƠNG

Mã số thuế: 0202162934 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tiền
Địa chỉ: Thôn Phong Cầu (tại nhà ông Hoàng Văn Phong), Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬT TƯ TỔNG HỢP HOÀNG TRUNG

Mã số thuế: 0202162846 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hợp
Địa chỉ: Thôn Đức Phong (tại nhà Ông Nguyễn Văn Nam), Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH TM HẢI NGUYỄN

Mã số thuế: 0202161994 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Hải
Địa chỉ: Thôn Đức Phong (tại nhà bà Nguyễn Thị Hoa), Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC

Mã số thuế: 0202153792 - Đại diện pháp luật: Hoàng Đình Cẩn
Địa chỉ: Thôn Đức Phong (tại nhà bà Đỗ Thị Vân), Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THẾ TÙNG START UP

Mã số thuế: 0202149725 - Đại diện pháp luật: Vũ Thế Tùng
Địa chỉ: Đội 1 (nhà ông Vũ Thế Tùng), thôn Đức Phong, Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH GIA CÔNG HỢP THUẬN

Mã số thuế: 0202134870 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hiếu
Địa chỉ: Thôn Đức Phong( nhà ông Hoàng Văn Hiếu), Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI QUANG HẢI

Mã số thuế: 0202130883 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Hải
Địa chỉ: Thôn Đức Phong (tại nhà bà Nguyễn Thị Hoa), Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI QUANG HẢI

Mã số thuế: 0202126823 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Hải
Địa chỉ: Thôn Đức Phong (tại nhà ông Nguyễn Văn Hòa), Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHƯỢNG AN

Mã số thuế: 0202117297 - Đại diện pháp luật: HOÀNG VĂN AN
Địa chỉ: Thôn Đức Phong (nhà ông Hoàng Văn An), Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI ĐA ĐỘ

Mã số thuế: 0200822688 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hoàn
Địa chỉ: Thôn Đức Phong, Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH S1 QUALITY PRO

Mã số thuế: 0202069558 - Đại diện pháp luật: Cao Đức Phương
Địa chỉ: Thửa đất 57-3, Đường 361, Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐỊA ỐC THẢO TƯỜNG ANH

Mã số thuế: 0202094508 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Cảnh
Địa chỉ: Thôn Phong Cầu (tại nhà ông Phạm Văn Cảnh), Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 0200511065 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Toàn
Địa chỉ: Thôn Đức Phong - Xã Đại đồng, Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MAY VIỆT HÀN

Mã số thuế: 0200561813 - Đại diện pháp luật: Jeon Jung Suk
Địa chỉ: Thôn Đức Phong, Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẠI ĐỒNG

Mã số thuế: 0200576778 - Đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Hữu
Địa chỉ: Thôn Đức Phong, Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI THANH THÁI TRUNG

Mã số thuế: 0200675592 - Đại diện pháp luật: Vũ Trung Kiên
Địa chỉ: Thôn Đức Phong, Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI - XÂY DỰNG BÌNH MINH

Mã số thuế: 0200688721 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Trường
Địa chỉ: Thôn Đức Phong (tại nhà bà Vũ Thị Nến), Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MAY VIỆT HÀN

Mã số thuế: 0200920653 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đại đồng - Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng, Xã Đại đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ ĐIỆN ĐẠI ĐỒNG

Mã số thuế: 0200979706 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Bộ
Địa chỉ: Thôn Phong cầu 1 - Xã Đại đồng, Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

UBND XÃ ĐẠI ĐỒNG

Mã số thuế: 0200984470 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đại Đồng - Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng, Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon