Doanh nghiệp tại Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thụy, Thành Phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH BAO BÌ THU YẾN

Mã số thuế: 0202159850 - Đại diện pháp luật: Đồng Văn Bích
Địa chỉ: Thôn 3 (tại nhà ông Nguyễn Văn Hơn), Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN VŨ GIA

Mã số thuế: 0202152975 - Đại diện pháp luật: Vũ Hữu Tuấn
Địa chỉ: Thôn 2 (tại nhà ông Vũ Hữu Dũng), Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LDH

Mã số thuế: 0202150230 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Sĩ Hiển
Địa chỉ: Thôn 1 (tại nhà ông Nguyễn Sĩ Thụ), Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẢI VÂN XANH

Mã số thuế: 0202149820 - Đại diện pháp luật: Đỗ Danh Trường
Địa chỉ: Thôn 5 ( nhà ông Đỗ Danh Trường), Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SAO MAI

Mã số thuế: 0200781720 - Đại diện pháp luật: Đào Xuân Tập
Địa chỉ: Cụm 3 - Tú Đôi, Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH VIQUATI

Mã số thuế: 0202086909 - Đại diện pháp luật: Vũ Hữu Việt
Địa chỉ: Thôn 4 (tại nhà ông Vũ Hữu Kẻng), Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH MILAHA

Mã số thuế: 0202069491 - Đại diện pháp luật: ĐỖ QUANG MINH
Địa chỉ: Thôn 3 (tại nhà bà Phạm Thị Diến), Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH MAY HỒNG VẬN

Mã số thuế: 0202091578 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Linh
Địa chỉ: Thôn 4 (tại nhà ông Nguyễn Sĩ Điệp), Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP KIẾN QUỐC

Mã số thuế: 0202085736 - Đại diện pháp luật: Cao Trung Thế; Trần Văn Trung
Địa chỉ: Số 19 Thôn 5, Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU HOÀNG OANH

Mã số thuế: 0200743475 - Đại diện pháp luật: Đào Xuân Oanh
Địa chỉ: Thôn 5 - Xã Kiến quốc, Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SAO MAI

Mã số thuế: 0200781120 - Đại diện pháp luật: Đào Xuân Tập
Địa chỉ: Cụm 3 - Tú Đôi, Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LOAN KHẢI

Mã số thuế: 0200783693 - Đại diện pháp luật: Cao Đức Khải
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP TÚ

Mã số thuế: 0200843688 - Đại diện pháp luật: Đồng Quốc Nhu
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ KIẾN QUỐC

Mã số thuế: 0200942248 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Thắng
Địa chỉ: UBND Xã Kiến Quốc, Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ KIẾN QUỐC

Mã số thuế: 0201063458 - Đại diện pháp luật: Đào Xuân Oong
Địa chỉ: , Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIẾN QUỐC

Mã số thuế: 0201063715 - Đại diện pháp luật: Cao Thị Thắm
Địa chỉ: , Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG RẠNG ĐÔNG

Mã số thuế: 0201088484 - Đại diện pháp luật: Vũ Hữu Vinh
Địa chỉ: Thôn 2 (tại nhà ông Vũ Hữu Vinh), Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÙNG VÂN

Mã số thuế: 0201196419 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Biết
Địa chỉ: Cụm 4 (tại nhà ông Đỗ Văn Biết), Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT LAN TIAN

Mã số thuế: 0201306333 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thảo
Địa chỉ: Thôn 1 (tại nhà bà Nguyễn Thị Thảo), Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH MINH HẰNG KIẾN QUỐC

Mã số thuế: 0201634359 - Đại diện pháp luật: Lương Ngọc Minh
Địa chỉ: Cụm II (tại nhà ông Vũ Hữu Vinh), Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon