Doanh nghiệp tại Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thành Phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Mã số thuế: 0202160503 - Đại diện pháp luật: Đào Duy Hưng
Địa chỉ: Tổ 5 xóm 1 (tại nhà Ông Hà Thanh Hậu), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THUẬN LỢI

Mã số thuế: 0202153217 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huyền
Địa chỉ: Thôn Xuân La (tại nhà ông Đặng Văn Tuyên), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐỨC TÂM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0202134246 - Đại diện pháp luật: Vũ Đức Chinh
Địa chỉ: Thôn Cẩm Hoàn (Tại nhà ông Vũ Đức Linh), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI & SAN LẤP TRƯỜNG THÀNH

Mã số thuế: 0202050719 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Căn, Đường Mạc Thái Tổ, Thôn Cẩm La, Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY LẮP HẢI PHÒNG

Mã số thuế: 0202092194 - Đại diện pháp luật: Đào Đức Đông
Địa chỉ: Thôn Xuân La (Nhà bà Ngô Thị Én), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHÚC HƯNG KIẾN THỤY

Mã số thuế: 0202093920 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Khánh
Địa chỉ: Đường Mạc Thái Tổ, Thôn Xuân La (Tại nhà ông Phạm Quốc Huy), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MY HOME HẢI PHÒNG

Mã số thuế: 0202098975 - Đại diện pháp luật: Vũ Đức Chinh
Địa chỉ: Đường 362 (tại nhà ông Ngô Xuân Van), Thôn Xuân La, Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG HUẤN

Mã số thuế: 0202095660 - Đại diện pháp luật: Ngô Hồng Huấn
Địa chỉ: Nhà ông Ngô Văn Hân, Thôn Cẩm Hoàn, Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

HỢP TÁC XÃ THÀNH TRUNG

Mã số thuế: 0200268974 - Đại diện pháp luật: Trần Duy Trung
Địa chỉ: Thôn Xuân la - Xã Thanh sơn, Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Q & N

Mã số thuế: 0200792521 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Quả
Địa chỉ: Đường 402 - Xã Thanh sơn, Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HIỂN THƯƠNG

Mã số thuế: 0200914000 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Hiển
Địa chỉ: Thôn Xuân la - Xã Thanh sơn, Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & XÂY DỰNG MINH TIẾN

Mã số thuế: 0200935233 - Đại diện pháp luật: Ngô Xuân Van
Địa chỉ: Thôn Xuân La, Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ QUỐC

Mã số thuế: 0200938386 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Quyết
Địa chỉ: Thôn Cẩm La, Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ THANH SƠN

Mã số thuế: 0200982882 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Thanh Sơn - Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng, Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

TRƯỜNG THCS XÃ THANH SƠN

Mã số thuế: 0200984375 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Thanh Sơn - Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng, Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THÁI LINH AN

Mã số thuế: 0201058828 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Phú
Địa chỉ: Thôn Cẩm La, Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THANH SƠN

Mã số thuế: 0201063472 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Mỷ
Địa chỉ: đường 402, Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THÉP HOÀNG ÂN

Mã số thuế: 0201142188 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Khưởng
Địa chỉ: Thôn Cẩm Hoàn (tại nhà ông Nguyễn Đình Khưởng), đường 402, Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI KHOA

Mã số thuế: 0201241492 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Đủ
Địa chỉ: Đường 402 (tại nhà ông Phạm Văn Đủ), thôn Cẩm La, Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ PHÚ CƯỜNG

Mã số thuế: 0201290027 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Chuyện
Địa chỉ: Thôn Xuân La (tại nhà ông Bùi Văn Chuyện), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

Xem thêm
Administratoricon