Doanh nghiệp tại Xã An Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành Phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH NGÀN DIÊN

Mã số thuế: 0202164924 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thân; Vũ Xuân Diên
Địa chỉ: Thôn 3 ( tại nhà ông Phạm Văn Thân), Xã An Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH METRO SHOPPING HOME

Mã số thuế: 0202162116 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Bích
Địa chỉ: Thôn 2 (nhà ông Phạm Văn Quỳnh), Xã An Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KINH SƠN

Mã số thuế: 0202157500 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Bản
Địa chỉ: Thôn 5 (nhà ông Trương Văn Bản), Xã An Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LONG PHÁT

Mã số thuế: 0202155197 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Linh
Địa chỉ: Thôn 7 (nhà ông Phạm Văn Linh), Xã An Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN HÙNG PHONG

Mã số thuế: 0201099038 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hùng
Địa chỉ: Xóm 3, xã An Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CƯỜNG PHONG

Mã số thuế: 0202060097 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dương
Địa chỉ: Thôn 5 (tại nhà ông Nguyễn Văn Dương), Xã An Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH - DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP AN SƠN

Mã số thuế: 0200572653 - Đại diện pháp luật: Thân Thanh Bình
Địa chỉ: Xã An sơn - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng, Xã An sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI LÂM CƯƠNG

Mã số thuế: 0200669253 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Lâm
Địa chỉ: Thôn Trại Sơn, Xã An Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐỨC PHÚC

Mã số thuế: 0200698254 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Trường
Địa chỉ: Thôn Trại sơn, Xã An sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ANH MỸ

Mã số thuế: 0200792144 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thân
Địa chỉ: Xóm 3, Xã An sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRIỆU PHÚ

Mã số thuế: 0200804167 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Triệu
Địa chỉ: Xóm 6, Xã An sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH KIÊN NGỌC

Mã số thuế: 0200872181 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Viện
Địa chỉ: Thôn 8, Xã An Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SƠN

Mã số thuế: 0200943160 - Đại diện pháp luật: Mạc Thị Quả
Địa chỉ: Xã An sơn - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng, Xã An sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

TRƯỜNG THCS AN SƠN

Mã số thuế: 0200949405 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thật
Địa chỉ: Xã An Sơn - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng, Xã An Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỨC THỊNH

Mã số thuế: 0201039039 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tăng Ca
Địa chỉ: Xóm 8, Xã An Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AN SƠN

Mã số thuế: 0201059684 - Đại diện pháp luật: Thân Văn Đáng
Địa chỉ: , Xã An Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SƠN

Mã số thuế: 0201062510 - Đại diện pháp luật: Mạc Thị Quả
Địa chỉ: , Xã An Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ AN SƠN

Mã số thuế: 0201062817 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thật
Địa chỉ: , Xã An Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN KIÊN NGỌC

Mã số thuế: 0201561083 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 8 (nhà ông Nguyễn Đức Khoa), Xã An Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT QUÂN LONG

Mã số thuế: 0201567127 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Bản
Địa chỉ: Thôn 5 (nhà ông Trương Văn Bản), Xã An Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon