Doanh nghiệp tại Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành Phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 131

Mã số thuế: 0202155158 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN BÁ ĐẠO
Địa chỉ: Thôn 7(Tại nhà ông Nguyễn Văn Đại), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ĐẠI AN

Mã số thuế: 0202147238 - Đại diện pháp luật: Trương Hạnh Kiểm
Địa chỉ: Thôn 11 (tại nhà ông Trương Hạnh Kiểm), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XNK XIN DUYEN

Mã số thuế: 0202146837 - Đại diện pháp luật: Chu Thị Duyên
Địa chỉ: Nhà bà Chu Thị Duyên, đội 7, thôn Pháp Cổ, Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THÀNH DƯƠNG

Mã số thuế: 0202146731 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Thiện
Địa chỉ: Thôn 1 (nhà ông Bùi Văn Sú), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 6

Mã số thuế: 0202056051 - Đại diện pháp luật: TRƯƠNG XUÂN ĐƯỚC
Địa chỉ: Thôn 7 (tại nhà ông Trương Đức Thắng), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 0202056044 - Đại diện pháp luật: PHẠM THỊ ÁNH
Địa chỉ: Thôn 7 (tại nhà ông Trương Đức Thắng), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH LION THÁI QUYÊN

Mã số thuế: 0202082911 - Đại diện pháp luật: Bùi Minh Thái
Địa chỉ: Thôn Pháp Cổ (nhà ông Hoàng Giáp An), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH LẠI XUÂN

Mã số thuế: 0202042852 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Cường
Địa chỉ: Thôn 8 (nhà ông Đồng Minh Tuấn), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

HỢP TÁC XÃ CƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 0200513859 - Đại diện pháp luật: Đồng Minh Tuý
Địa chỉ: Thôn Phi liệt, Xã Lại xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ MINH

Mã số thuế: 0200545515 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thế Linh
Địa chỉ: Thôn Phi liệt, Xã Lại xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH - DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP LẠI XUÂN

Mã số thuế: 0200561700 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Thắng
Địa chỉ: Xã Lại xuân - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng, Xã Lại xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG VIỆT PHƯƠNG

Mã số thuế: 0200576834 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Phượng
Địa chỉ: Thôn Pháp Cổ, Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THÀNH LỘC

Mã số thuế: 0200578172 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Nghi
Địa chỉ: Thôn Phi Liệt, Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRUNG DŨNG

Mã số thuế: 0200587480 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Hoà
Địa chỉ: Xóm 11 thôn Phi Liệt, Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ

Mã số thuế: 0200596767 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tuyến
Địa chỉ: Thôn 10 (nhà ông Hoàng Văn Tuyến), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÚ THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 0200658237 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Đón
Địa chỉ: Thôn Phi Liệt, Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN HOÀNG AN

Mã số thuế: 0200658244 - Đại diện pháp luật: Hoàng Quốc Tuấn
Địa chỉ: Thôn Phi Liệt, Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN THUỶ

Mã số thuế: 0200673570 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Văn
Địa chỉ: Thôn Phi liệt, Xã Lại xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÚ HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 0200674711 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Mai
Địa chỉ: Thôn Pháp cổ, Xã Lại xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG QUYẾT TIẾN

Mã số thuế: 0200725211 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ba
Địa chỉ: Thôn Pháp cổ, Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon