Doanh nghiệp tại Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành Phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TỔNG HỢP CƠ KHÍ THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 0202110622 - Đại diện pháp luật: Đàm Văn Bình
Địa chỉ: Thôn Hầu (tại nhà ông Đàm Văn Thắng), Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH BẢO PHÁT NAM

Mã số thuế: 0202052561 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phong
Địa chỉ: Thôn Hầu (tại nhà ông Nguyễn Văn Thắng), Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ TUẤN KIỆT

Mã số thuế: 0202100247 - Đại diện pháp luật: Nguyên Trịnh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Hầu ( tại nhà ông Nguyễn Trịnh Tuấn ), Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ LÂM ĐỘNG

Mã số thuế: 0200729304 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Như Hùng
Địa chỉ: Thôn Đền, Xã Lâm động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOÀNG LÂM

Mã số thuế: 0200786775 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Hùng
Địa chỉ: Thôn Đền, Xã Lâm động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH HIỆP THẮNG

Mã số thuế: 0200898214 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Thắng
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

TRƯỜNG THCS LÂM ĐỘNG

Mã số thuế: 0200949211 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Mác
Địa chỉ: Xã Lâm Động - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng, Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH MAI

Mã số thuế: 0200963287 - Đại diện pháp luật: Trần Việt Hùng
Địa chỉ: Thôn Hầu (tại nhà ông Trần Văn Định), Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LÂM ĐỘNG

Mã số thuế: 0201060175 - Đại diện pháp luật: Cao Văn Dũng
Địa chỉ: , Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÂM ĐỘNG

Mã số thuế: 0201062334 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh Hường
Địa chỉ: , Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN LÂM

Mã số thuế: 0201087233 - Đại diện pháp luật: Lã Thị Luyến
Địa chỉ: Đội 3, xóm Hầu, Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH MINH PHƯƠNG ĐÔNG

Mã số thuế: 0201145534 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thuỳ Dương
Địa chỉ: Xóm Hầu (tại nhà ông Nguyễn Văn Biên), Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH KHUÔN MẪU ĐÚC BÁCH HỢP

Mã số thuế: 0201158244 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Văn
Địa chỉ: Xóm Hầu (tại nhà ông Đào Văn Văn), Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI XÂY DỰNG NHẬT NAM

Mã số thuế: 0201207741 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Quân
Địa chỉ: Thửa đất số 295A, thôn Hầu, Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VẬT TƯ BẾN LÂM

Mã số thuế: 0201243796 - Đại diện pháp luật: Phạm Viết Hùng
Địa chỉ: Xóm Bến, Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI THUỲ LINH

Mã số thuế: 0201559415 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Quý
Địa chỉ: Thôn Sú Một (nhà ông Phạm Văn Quý), Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VẬN TẢI THẢO NGUYÊN

Mã số thuế: 0201643674 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trịnh Thương
Địa chỉ: Thôn Đền (nhà ông Nguyễn Trịnh Thương), Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ASIA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201667347 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tâm
Địa chỉ: Thửa 28 Thôn Đông, Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GIA HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 0201722982 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Soái
Địa chỉ: Thôn Hầu (nhà bà Cao Thị Hải), Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DŨNG KHÁNH

Mã số thuế: 0201723270 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Dinh
Địa chỉ: Thửa số 162, thôn Hầu, Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon