Doanh nghiệp tại Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành Phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ANT TECH

Mã số thuế: 0202162758 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thái
Địa chỉ: Thôn 5(Tại nhà ông Nguyễn Văn Thiết), Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH KIM KHÍ MINH QUÂN

Mã số thuế: 0202161289 - Đại diện pháp luật: Đào Thị Thu Ngân
Địa chỉ: Số 176 Phương Mỹ, Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TRANG LONG

Mã số thuế: 0202158215 - Đại diện pháp luật: Tống Thị Huyền Trang
Địa chỉ: Số 232, đường 352, thôn Phương Mỹ, Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ANH THOẢNG

Mã số thuế: 0200433811 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thoảng
Địa chỉ: Xóm 6 Thôn Phương mỹ, Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ HÓA CHẤT LẠC LONG

Mã số thuế: 0200500313 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Xuân
Địa chỉ: Thôn Phương Mỹ, Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CƠ KHÍ ĐÚC ĐẠI AN

Mã số thuế: 0201039046 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Duy
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI ĐỨC NGHỊ

Mã số thuế: 0201572529 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Nghị
Địa chỉ: Số 250, thôn 6, Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIẾN ĐỘ

Mã số thuế: 0200442069 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Độ
Giấy phép số: 0201000211
Địa chỉ: Xóm 6 - Thôn Phương mỹ, Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG ĐẠT

Mã số thuế: 0200774120 - Đại diện pháp luật: Đặng Khắc Hiếu
Giấy phép số: 0203003728
Địa chỉ: Xóm 3 Thôn Phương mỹ, Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN HÀ

Mã số thuế: 0200901308 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Đông
Địa chỉ: Số 45 xóm 6 thôn Phương Mĩ, Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐÚC VÀ CƠ KHÍ TRÚC SINH

Mã số thuế: 0200904884 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trúc
Địa chỉ: Thôn Phương Mỹ, Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI THÁI HOÀNG

Mã số thuế: 0200905743 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiên
Giấy phép số: 0204002288
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHI HÙNG

Mã số thuế: 0200458735 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐÚC CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI NAM THÀNH

Mã số thuế: 0201576026 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Yến
Địa chỉ: Thôn 2 (nhà bà Nguyễn Thị Ngọc Yến), Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ HOÀNG CƯỜNG

Mã số thuế: 0200811527 - Đại diện pháp luật: Đoàn Bá Hoàng
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐÚC VÀ CƠ KHÍ TRANG ANH

Mã số thuế: 0201577703 - Đại diện pháp luật: Đào Thị Trang
Địa chỉ: Số 55 đường 352, Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÚC VÀ VẬN TẢI HUY HOÀNG

Mã số thuế: 0200819727 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quyến
Địa chỉ: Thôn Phương Mỹ, Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CƠ KHÍ ĐÚC THANH CHÂM

Mã số thuế: 0200820680 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thanh
Giấy phép số: 0202006703
Địa chỉ: Thôn Phương mỹ, Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BẮC VIỆT

Mã số thuế: 0201584429 - Đại diện pháp luật: Lý Tiến Phòng
Địa chỉ: Xóm 6 (tại nhà bà Nguyễn Thị Phụng), Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÚC ĐỨC TRANG

Mã số thuế: 0201585687 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phượng
Địa chỉ: Xóm 5, thôn Đồng Lý (tại nhà ông Nguyễn Văn Phượng), Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon