Doanh nghiệp tại Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành Phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ KHO VẬN HẢI NAM

Mã số thuế: 0202165501 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Trượng
Địa chỉ: Thôn 2 (tại nhà ông Vũ Văn Trượng), Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ VĨNH NGUYÊN

Mã số thuế: 0202156306 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Vĩnh
Địa chỉ: Thôn 7 (tại nhà ông Trần Văn Vĩnh), Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ PHƯƠNG NAM

Mã số thuế: 0202124128 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Phương
Địa chỉ: Thôn 2 (Tại nhà Ông Đinh Hữu Cường), Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 0202101794 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Yêu
Địa chỉ: Thôn 4 (tại nhà ông Vũ Văn Yêu), Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH SC NEWSTAR

Mã số thuế: 0202059687 - Đại diện pháp luật: Đinh Như Sưa
Địa chỉ: Thôn 6 (tại nhà ông Vũ Văn Cường), Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM SƠN

Mã số thuế: 0200732057 - Đại diện pháp luật: Lê Khắc Hậu
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Phả lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHẢ LỄ

Mã số thuế: 0201060182 - Đại diện pháp luật: Lê Khắc Dũng
Địa chỉ: thôn 2, Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẢ LỄ

Mã số thuế: 0201062302 - Đại diện pháp luật: Đào Thị Nga
Địa chỉ: thôn 5, Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHẢ LỄ

Mã số thuế: 0201062888 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Thê
Địa chỉ: , Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỨC ĐẠT

Mã số thuế: 0201297343 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Liên
Địa chỉ: Thôn 2 (nhà bà Đinh Thị Liên), Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ PHẢ LỄ

Mã số thuế: 0201320391 - Đại diện pháp luật: Đinh Khắc Mong
Địa chỉ: Tại ủy ban nhân dân xã Phả Lễ, Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TUYỀN ANH

Mã số thuế: 0201399867 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Tuyền
Địa chỉ: Thôn 7 (tại nhà ông Đinh Khắc Khảm), Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG TRÌNH HOA NGHỊ

Mã số thuế: 0201624128 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Loan
Địa chỉ: Thôn 4 (tại nhà ông Đinh Chính Tuấn), Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THUỶ SẢN HẢI LONG

Mã số thuế: 0201650216 - Đại diện pháp luật: Lê Khắc Hải
Địa chỉ: Thôn 7 (tại nhà ông Lê Khắc Hải), Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HẠ LONG

Mã số thuế: 0201650777 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Huệ
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG SUNNY SOFT

Mã số thuế: 0201718520 - Đại diện pháp luật: Lê Khắc Dũng
Địa chỉ: Thôn 4 (tại nhà ông Lê Khắc Dũng), Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CƠ KHÍ HỒNG PHÁT

Mã số thuế: 0201745323 - Đại diện pháp luật: Đinh Khắc Kiên
Địa chỉ: Thôn 6 (nhà ông Đinh Khắc Kiên), Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH WAHAZA

Mã số thuế: 0201745309 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Bình
Địa chỉ: Thôn 5 (tại nhà bà Đinh Thị Hảng), Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH CHẤT ĐỐT XANH THÁI BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 0201785492 - Đại diện pháp luật: Đinh Linh Duy
Địa chỉ: Thôn 6 (nhà ông Đinh Linh Duy), Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT HƯƠNG SEN

Mã số thuế: 0201803688 - Đại diện pháp luật: Đinh Hữu Nhung
Địa chỉ: Thôn 4 (nhà ông Đinh Hữu Nhung), Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon