Doanh nghiệp tại Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành Phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HƯNG

Mã số thuế: 0202154771 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Tuấn
Địa chỉ: Thôn Bấc (tại nhà ông Nguyễn Quang Tuấn), Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ONESHOP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0202153778 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Minh Yến
Địa chỉ: Thôn Sỏ (tại nhà bà Phạm Thị Minh Yến ), Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NGỌC MINH CHÂU

Mã số thuế: 0202151273 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hùng
Địa chỉ: Thôn Bấc (tại nhà ông Nguyễn Quang Hùng), Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ ĐẠI LÂM VN

Mã số thuế: 0202151178 - Đại diện pháp luật: Phạm Thế Huynh
Địa chỉ: Thôn Đông (nhà ông Phạm Thế Huynh), Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUANG MẠNH

Mã số thuế: 0202074808 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Mạnh
Địa chỉ: Thôn Sỏ, (tại nhà ông Nguyễn Quang Mạnh), Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC DÂN LẬP NAM TRIỆU

Mã số thuế: 0200450321 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Tràng than, Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH VIỆT ĐỨC

Mã số thuế: 0200466302 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Việt
Địa chỉ: Thôn Trung (tại nhà ông Nguyễn Quang Việt), Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỊNH LỘC

Mã số thuế: 0200631154 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Sài
Địa chỉ: Thôn Sỏ, Xã Phục lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI AN PHÚ

Mã số thuế: 0200762238 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Lê
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH HỒNG HƯỜNG

Mã số thuế: 0200793123 - Đại diện pháp luật: Tạ Thanh Hồng
Địa chỉ: Xóm Bấc, Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG GIANG

Mã số thuế: 0200826428 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Hoan
Địa chỉ: Thôn Nam, Xã Phục lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG LẶN TUÂN TÌNH

Mã số thuế: 0200894410 - Đại diện pháp luật: Chu Văn Quynh
Địa chỉ: Thôn Mức, Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SỬA CHỮA TÀU BIỂN VINALINES - ĐÔNG ĐÔ

Mã số thuế: 0200906190 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Nghi
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Phục lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ VÀ XÂY DỰNG BẢO HUY

Mã số thuế: 0200910006 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Huy
Địa chỉ: Thôn Bấc, Xã Phục lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG

Mã số thuế: 0200918968 - Đại diện pháp luật: Phạm Chiến Thắng
Địa chỉ: Thôn Sỏ (nhà ông Phạm Chiến Thắng), Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

TRƯỜNG THCS PHỤC LỄ

Mã số thuế: 0200949229 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Lĩnh
Địa chỉ: Xã Phục Lễ - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng, Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHỤC LỄ

Mã số thuế: 0201059606 - Đại diện pháp luật: Phạm Hoàng Hanh
Địa chỉ: thôn Trung, Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHỤC LỄ

Mã số thuế: 0201062694 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Mịch
Địa chỉ: thôn Trung, Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGỌC ĐẠI

Mã số thuế: 0201106140 - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Phúc
Địa chỉ: Thôn Nam (nhà ông Phạm Quang Phúc), Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TRƯỜNG KHÁNH THỊNH

Mã số thuế: 0201178988 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn Sỏ (tại nhà ông Trương Văn Hùng), Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon