Doanh nghiệp tại Xã Tam Hưng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành Phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÚC CÁN KIM LOẠI CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU NAM TRIỆU

Mã số thuế: 0202149884 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Thành
Địa chỉ: Xóm 8 (tại nhà ông Đinh Văn Dĩnh), Thôn Bến Rừng, Xã Tam Hưng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SƠN NGUYỄN

Mã số thuế: 0202138265 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ: Thôn 4( tại nhà ông Nguyễn Văn Sơn), Xã Tam Hưng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ KAMI HẢI PHÒNG

Mã số thuế: 0202135264 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tâm
Địa chỉ: Thôn 1 (nhà ông Phạm Văn Tâm), Xã Tam Hưng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUANG LAN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0202123082 - Đại diện pháp luật: BÙI QUANG QUYỀN
Địa chỉ: Thôn 9 (tại nhà ông Bùi Quang Quyền), Xã Tam Hưng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN SƠN GIANG

Mã số thuế: 0202112965 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hạnh
Địa chỉ: Xóm 10 (tại nhà bà Phạm Thị Hạnh), Xã Tam Hưng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

VP ĐẠI DIỆN CÔNG TY XÂY DỰNG MÓNG CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP HẠT NHÂN QUẾ LÂM

Mã số thuế: 0200792754 - Đại diện pháp luật: Huang Bai Lin
Giấy phép số: 02-000024
Địa chỉ: Thôn Đoạn, Xã Tam Hưng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHÍ LINH

Mã số thuế: 0200464922 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Chí
Giấy phép số: 0202000700
Địa chỉ: Xóm Tàu cá, Xã Tam Hưng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG ANH MINH

Mã số thuế: 0200485143 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Ngưu
Giấy phép số: 0202000950
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Tam Hưng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Mã số thuế: 0200493225 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thường Quang
Địa chỉ: Thôn Đoan, Xã Tam Hưng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG VĨ

Mã số thuế: 0201000828 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Vĩ
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Tam Hưng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐÓNG TÀU NAM TRIỆU

Mã số thuế: 0200158227 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoài
Địa chỉ: Thôn Nghi, Xã Tam Hưng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ BẢO VỆ ĐẠI HIỆP

Mã số thuế: 0200949010 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Trọng
Giấy phép số: 0202007747
Địa chỉ: Xóm 5 Thôn Nghi, Xã Tam Hưng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TAM HƯNG

Mã số thuế: 0201060231 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xóm 5 - thôn Nghi, Xã Tam Hưng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VẬT LIỆU HÀN NAM TRIỆU

Mã số thuế: 0200841578 - Đại diện pháp luật: Phùng Hải Thanh
Giám đốc công ty: Đoàn Danh Tuyên
Địa chỉ: Thôn Nghi, Xã Tam Hưng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TAM HƯNG

Mã số thuế: 0201062912 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: thôn Nghi, Xã Tam Hưng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VẬT LIỆU HÀN NAM TRIỆU

Mã số thuế: 0200891385 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Nghi, Xã Tam Hưng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT CƠ KHÍ TRƯỜNG LÂM

Mã số thuế: 0201130471 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Khiêm
Giám đốc công ty: Lại Văn Lăng
Địa chỉ: Đội 9 Tràng Than (tại nhà ông Lại Văn Lăng), Xã Tam Hưng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VẬT LIỆU HÀN NAM TRIỆU

Mã số thuế: 0200939911 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Nghi, Xã Tam Hưng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM HƯNG

Mã số thuế: 0200943227 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tam Hưng - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng, Xã Tam Hưng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HỒNG QUẾ

Mã số thuế: 0200884275 - Đại diện pháp luật: Lê Anh Quế
Giấy phép số: 0204002013
Địa chỉ: Thôn Bến rừng, Xã Tam Hưng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon