Doanh nghiệp tại Xã Quang Phục, Huyện Tiên Lãng, Thành Phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG TRƯỜNG

Mã số thuế: 0202156137 - Đại diện pháp luật: Phạm Công Minh
Địa chỉ: Thôn Kỳ Vĩ Thượng (tại nhà Ông Phạm Công Minh), Xã Quang Phục, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HOA HIÊN

Mã số thuế: 0202156313 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Ngọc Hiên
Địa chỉ: Thôn Bình Huệ (tại nhà bà Ngô Thị Ngọc Hiên), Xã Quang Phục, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ TRỌNG HINH

Mã số thuế: 0202114955 - Đại diện pháp luật: Lý Trọng Hinh
Địa chỉ: Thôn Khôi Vĩ Hạ (tại nhà Nguyễn Văn Chất), Xã Quang Phục, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUANG PHỤC

Mã số thuế: 0200972531 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Chính Nghị, xã Quang Phục, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ NUÔI CẤY NGỌC TRAI TRƯỜNG CHÂU

Mã số thuế: 0202109271 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đoàn
Địa chỉ: Đường 212 thôn Bình Huệ, Xã Quang Phục, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH TRỊNH GIA PHÚ

Mã số thuế: 0202103978 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Đương
Địa chỉ: Thôn Chính Nghị (tại nhà ông Trịnh Văn Đương), Xã Quang Phục, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH TUẤN MINH HP

Mã số thuế: 0202096424 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Tuấn
Địa chỉ: Thôn Khôi Vĩ Hạ (tại nhà ông Trần Ngọc Tuấn), Xã Quang Phục, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT DƯƠNG VY

Mã số thuế: 0202051857 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Minh Hải
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Văn Đằng, Thôn Kỳ Vĩ Thượng, Xã Quang Phục, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG KÍCH

Mã số thuế: 0200691393 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Kích
Địa chỉ: Cầu Hoàng Lỗ, Xã Quang Phục, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUANG PHỤC

Mã số thuế: 0200970397 - Đại diện pháp luật: Lưu Văn Nam
Địa chỉ: Xã Quang Phục - Huyện Tiên Lãng - Hải Phòng, Xã Quang Phục, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG PHỤC

Mã số thuế: 0200970887 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lới
Địa chỉ: Chính Nghị, xã Quang Phục, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHƯƠNG KIÊN

Mã số thuế: 0201088741 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nhương
Địa chỉ: Đường 212, Thôn Khôi Vĩ Hạ, Xã Quang Phục, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH MAY MẶC VIỆT THẮNG

Mã số thuế: 0201129564 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng
Địa chỉ: Thôn Khôi Vĩ Thượng (tại nhà bà Nguyễn Thị Giới), Xã Quang Phục, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ QUANG PHỤC

Mã số thuế: 0201141071 - Đại diện pháp luật: Lưu Văn Thinh
Địa chỉ: Thôn Chính nghị, Xã Quang Phục, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH LƯU BẢO ANH

Mã số thuế: 0201242778 - Đại diện pháp luật: Lưu Văn Trình
Địa chỉ: Thôn Lạt Dương (tại nhà ông Lưu Văn Trình), Xã Quang Phục, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SÁU KHEN

Mã số thuế: 0201251941 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sáu
Địa chỉ: Thôn Bình Huệ (tại nhà ông Nguyễn Văn Sáu), Xã Quang Phục, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĨNH PHÁT

Mã số thuế: 0201294769 - Đại diện pháp luật: Cao Xuân Lộc
Địa chỉ: Thôn Hoàng Đông (tại nhà ông Cao Xuân Hương), Xã Quang Phục, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THUỶ SẢN DUY KHÁNH

Mã số thuế: 0201305957 - Đại diện pháp luật: Lưu Thị Bích
Địa chỉ: Thôn Lật Khê (nhà bà Lưu Thị Bích), Xã Quang Phục, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH MAY THIÊN THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 0201593046 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Lượng
Địa chỉ: Thôn Lật Khê (tại nhà bà Phạm Thị Thương), Xã Quang Phục, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐỨC SƠN

Mã số thuế: 0201651107 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ: Thôn Chính Nghị (nhà ông Nguyễn Văn Sơn), Xã Quang Phục, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon