Doanh nghiệp tại Xã Tiên Thắng, Huyện Tiên Lãng, Thành Phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIA TRUNG

Mã số thuế: 0202152326 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Nhưỡng; Trần Thanh Tình
Địa chỉ: Khu 5 (Tại nhà bà Phạm Thị Tuyết), Thôn Mỹ Lộc, Xã Tiên Thắng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XNK AT

Mã số thuế: 0202147171 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ái
Địa chỉ: Đường 212 (tại nhà ông Phạm Văn Võ), thôn Lộc Trù, Xã Tiên Thắng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIÊN THẮNG

Mã số thuế: 0202146530 - Đại diện pháp luật: LƯU QUANG NHÓA
Địa chỉ: Khu Kho (Tại nhà Ông Lưu Quang Nhóa), Thôn Mỹ Lộc, Xã Tiên Thắng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MÀU CAO SU WAN CAI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0202130812 - Đại diện pháp luật: Zou Jianjie
Địa chỉ: Thôn Mỹ Lộc (Nhà ông Phạm Văn Vương), Xã Tiên Thắng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH TRANG ĐỨC HIỆP

Mã số thuế: 0202130530 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa
Địa chỉ: Đường 212 (nhà ông Phan Văn Mão), thôn Lộ Đông, Xã Tiên Thắng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP THIÊN Ý

Mã số thuế: 0202112789 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Lan Anh
Địa chỉ: Khu 7, Thôn Lộc Trù (tại nhà bà Phạm Thị Tấm), Xã Tiên Thắng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ GREENFARM

Mã số thuế: 0202105171 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thắng
Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Sơm, Thôn Mỹ Lộc, Xã Tiên Thắng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỰC PHẨM AN BÌNH

Mã số thuế: 0202107813 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Đại
Địa chỉ: Đường 212, thôn Lộc Trù (tại nhà ông Nguyễn Quốc Đại), Xã Tiên Thắng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP - XÂY DỰNG HƯNG LỘC

Mã số thuế: 0202094138 - Đại diện pháp luật: Hoàng Việt
Địa chỉ: Khu 7, Thôn Lộc Trù (tại nhà bà Phạm Thị Tấm), Xã Tiên Thắng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MẠNH TÍN

Mã số thuế: 0202041344 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thu
Địa chỉ: Thôn Mỹ Lộc (tại nhà ông Vũ Văn Nga), Xã Tiên Thắng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG BẢO LONG

Mã số thuế: 0200632415 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Hồng
Địa chỉ: Thôn Mỹ lộc, Xã Tiên Thắng, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHONG QUANG

Mã số thuế: 0200117333 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Quy
Địa chỉ: Khu Bãi Cát đường 212, Xã Tiên Thắng, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC TIÊN THẮNG

Mã số thuế: 0200970781 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Xã Tiên Thắng - Huyện Tiên Lãng - Hải Phòng, Xã Tiên Thắng, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIÊN TÂN

Mã số thuế: 0201039173 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Bằng
Địa chỉ: Đường 212, Thôn Lộc trù, Xã Tiên Thắng, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THUẬN THIÊN ĐỨC

Mã số thuế: 0201259877 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoàng
Địa chỉ: Thôn Mỹ Lộc (nhà ông Ngô Ngọc Thuân), Xã Tiên Thắng, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MAI ĐỨC

Mã số thuế: 0201264059 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Nguyên
Địa chỉ: Khu 7 (tại nhà ông Phạm Văn Nguyên), Xã Tiên Thắng, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÍ BỀN

Mã số thuế: 0201303734 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Chí
Địa chỉ: Đường 212, thôn Lộc Trù (nhà ông Hoàng Văn Chí), Xã Tiên Thắng, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI TÂM

Mã số thuế: 0201583520 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quỳnh Anh
Địa chỉ: Thôn Lộc Trù (nhà bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh), Xã Tiên Thắng, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ ĐẠT NGUYÊN

Mã số thuế: 0201643096 - Đại diện pháp luật: Lưu Thanh Tùng
Địa chỉ: Thôn Mỹ Lộc (Tại nhà ông Lưu Thanh Tùng), Xã Tiên Thắng, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KHOA LÂM

Mã số thuế: 0201654877 - Đại diện pháp luật: Lưu Quang Nhoá
Địa chỉ: Thôn Mỹ Lộc (nhà ông Lưu Quang Nhóa), Xã Tiên Thắng, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon