Doanh nghiệp tại Xã Dũng Tiến, Huyện Vĩnh Bảo, Thành Phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG TÂN AN BÌNH

Mã số thuế: 0202157606 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN TRUNG
Địa chỉ: Khu đường 10, Thôn Đồng Quan (Tại nhà Ông Trịnh Đức Chính), Xã Dũng Tiến, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HPTECH

Mã số thuế: 0202148785 - Đại diện pháp luật: Vũ Minh Trí
Địa chỉ: Thôn Đồng Quan (nhà ông Vũ Minh Trí), Xã Dũng Tiến, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHM

Mã số thuế: 0202131319 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Nhiệm
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Văn Sử -Thôn Đồng Quan 1, Xã Dũng Tiến, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI TÂM THẦN HUYỆN VĨNH BẢO

Mã số thuế: 0200981832 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Đan Điền, xã Dũng Tiến, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC DŨNG TIẾN

Mã số thuế: 0200973870 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn An Bồ, Dũng Tiền, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ DŨNG TIẾN

Mã số thuế: 0200974948 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 5 Làng An Bồ, xã Dũng Tiến, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ DŨNG TIẾN

Mã số thuế: 0200981695 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2 Làng Xuân Bồ, xã Dũng Tiến, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP DŨNG TIẾN

Mã số thuế: 0200955991 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Quý
Địa chỉ: Trung tâm UBND xã, thôn An Bồ, Xã Dũng Tiến, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

TRƯỜNG MẦM NON DŨNG TIẾN

Mã số thuế: 0201450739 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Chuyền
Địa chỉ: Thôn Đan Điền, Xã Dũng Tiến, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

HTX THANH NIÊN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG XÃ DŨNG TIẾN

Mã số thuế: 0201637906 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hà
Địa chỉ: UBND xã Dũng Tiến, Xã Dũng Tiến, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DU LỊCH TÂM CHÂU

Mã số thuế: 0201782614 - Đại diện pháp luật: Đỗ Trọng Hùng
Địa chỉ: Thôn An Bồ (nhà ông Đỗ Trọng Hùng), Xã Dũng Tiến, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN MAY TIẾN THÀNH

Mã số thuế: 0201865980 - Đại diện pháp luật: Lã Huy Hoàn
Địa chỉ: Thôn An Bồ (tại nhà ông Lã Huy Hoàn), Xã Dũng Tiến, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ TIẾN TRƯỜNG

Mã số thuế: 0201907133 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Tuấn
Địa chỉ: Thôn An Bồ (tại nhà bà Hoàng Thị Yến, ông Trần Thanh Tuấn), Xã Dũng Tiến, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ CHĂN NUÔI, NUÔI TRỒNG THỦY SẢN QUANG VINH XÃ DŨNG TIẾN

Mã số thuế: 0201910094 - Đại diện pháp luật: Đào Đình Bình
Địa chỉ: Xứ Đồng Đồng Nội, thôn 10 Đan Điền, Xã Dũng Tiến, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN AN BÌNH

Mã số thuế: 0201961998 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Quý
Địa chỉ: Thôn 9 Đan Điền (tại nhà ông Vũ Văn Quý), Xã Dũng Tiến, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN TẢI DU LỊCH QUỐC ĐẠT

Mã số thuế: 0201985974 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thủy
Địa chỉ: Thôn An Bồ (nhà ông Phạm Văn Thủy), Xã Dũng Tiến, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUNG TÍN

Mã số thuế: 0202022221 - Đại diện pháp luật: Bùi Công Nhật
Địa chỉ: Thôn 5 An Bồ (tại nhà Bùi Công Ty), Xã Dũng Tiến, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon