Doanh nghiệp tại Xã Tân Hưng, Huyện Vĩnh Bảo, Thành Phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAY MẶC QUANG ĐỨC

Mã số thuế: 0202162878 - Đại diện pháp luật: Nghiêm Xuân Đức
Địa chỉ: Cụm 2, thôn Điềm Niêm (tại nhà ông Nghiêm Xuân Đức), Xã Tân Hưng, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VLADIMIR PHÚ 88

Mã số thuế: 0202163007 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Phong
Địa chỉ: Thôn Gia Phong ( tại nhà ông Đinh Văn Phong), Xã Tân Hưng, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DŨNG TRANG

Mã số thuế: 0202129768 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Hồng
Địa chỉ: Cụm 7 (tại nhà ông Phạm Văn Tính), Xã Tân Hưng, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TRUNG HỌC CỞ SỞ TÂN HƯNG

Mã số thuế: 0200973260 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Nam Tạ, xã Tân Hưng, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN HƯNG

Mã số thuế: 0200974585 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Điềm Niêm, xã Tân Hưng, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG CHANH

Mã số thuế: 0202091585 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Toàn
Địa chỉ: Cụm 4 Nam Tạ (tại nhà ông Nguyễn Văn Dinh), Xã Tân Hưng, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT HẢI LINH 2015

Mã số thuế: 0202048149 - Đại diện pháp luật: Phạm Duy Luyến
Địa chỉ: Cụm 7 (tại nhà ông Vũ Đức Thuyên), Xã Tân Hưng, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ NỘI THẤT ANH MINH

Mã số thuế: 0202046487 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Duy
Địa chỉ: Thôn Nam Tạ (tại nhà ông Nguyễn Văn Duy), Xã Tân Hưng, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VĨNH BẢO

Mã số thuế: 0200450052 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Chiến
Địa chỉ: Thôn Nam Tạ (tại nhà ông Nguyễn Quốc Chiến), Xã Tân Hưng, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN VINH

Mã số thuế: 0201265535 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Quang
Địa chỉ: Cụm 3, thôn Nam Tạ (tại nhà ông Nguyễn Hải Quang), Xã Tân Hưng, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

TRƯỜNG MẦM NON TÂN HƯNG

Mã số thuế: 0201294399 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Nam Tạ, xã Tân Hưng, Xã Tân Hưng, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN HƯNG - THỊ TRẤN

Mã số thuế: 0201576308 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thấm
Địa chỉ: Xóm 2 Điềm Niêm, Xã Tân Hưng, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT PHÚC HƯNG

Mã số thuế: 0201640761 - Đại diện pháp luật: Phạm Duy Luyến
Địa chỉ: Cụm 7 (tại nhà ông Vũ Đức Thuyên), Xã Tân Hưng, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KIM NGÂN

Mã số thuế: 0201650985 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mạnh
Địa chỉ: Cụm 8, thôn Gia Phong (tại nhà bà Trần Thị Mai Hương), Xã Tân Hưng, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG PHÚ VINH

Mã số thuế: 0201717333 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Phong
Địa chỉ: Thôn Gia Phong (tại nhà ông Đinh Văn Phong), Xã Tân Hưng, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG T&T BẢO AN

Mã số thuế: 0201802564 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Trang
Địa chỉ: Thôn Kênh Trang (nhà bà Đỗ Thị Trang), Xã Tân Hưng, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH QUANG

Mã số thuế: 0201808044 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Quang
Địa chỉ: Cụm 9 (nhà ông Đinh Văn Quang), Xã Tân Hưng, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG QUANG THU

Mã số thuế: 0201818821 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang
Địa chỉ: Cụm 4 ( tại nhà ông Nguyễn Văn Quang ), Xã Tân Hưng, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VB ĐỨC THẮNG

Mã số thuế: 0201853304 - Đại diện pháp luật: Bùi Tiến Viên
Địa chỉ: Cụm 2B (tại nhà ông Trần Văn Tuất), Thôn Điềm Niêm, Xã Tân Hưng, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH KINH DOANH XÂY DỰNG PHẠM GIA

Mã số thuế: 0201873999 - Đại diện pháp luật: Trần Tăng Kính
Địa chỉ: Cụm 2 (tại nhà ông Trần Tăng Kính), Xã Tân Hưng, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon