Doanh nghiệp tại Xã Thắng Thuỷ, Huyện Vĩnh Bảo, Thành Phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VẬN TẢI LÂM PHÚC

Mã số thuế: 0202149073 - Đại diện pháp luật: Bùi Tiến Tâm
Địa chỉ: Thôn Hà Phương (nhà ông Bùi Tiến Tâm), Xã Thắng Thủy, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VĨNH TƯỜNG

Mã số thuế: 0202141476 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Duẩn
Địa chỉ: Thôn Chanh Chử 2 (tại nhà ông Nguyễn Bá Duẩn), Xã Thắng Thủy, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THẮNG THUỶ

Mã số thuế: 0200973380 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 4 Làng Hà Phương, xã Thắng Thuỷ, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẮNG THUỶ

Mã số thuế: 0200973849 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 4 làng Hà Phương, xã Thắng Thuỷ, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THẮNG THUỶ

Mã số thuế: 0200974835 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 4 Làng Hà Phương, xã Thắng Thuỷ, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÙY AN

Mã số thuế: 0202043253 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Linh
Địa chỉ: Thôn Chanh Chử (tại nhà ông Nguyễn Bá Linh), Xã Thắng Thủy, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DŨNG HƯƠNG

Mã số thuế: 0202089138 - Đại diện pháp luật: Bùi Tiến Dũng
Địa chỉ: Thôn Hà Phương (tại nhà ông Bùi Tiến Dũng), Xã Thắng Thủy, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG CAO THIÊN PHÚC

Mã số thuế: 0201202133 - Đại diện pháp luật: Cao Đạt Ước
Địa chỉ: Thôn Đông Lôi (tại nhà ông Cao Đạt Nhương), Xã Thắng Thuỷ, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN AM

Mã số thuế: 0201559951 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Lô
Địa chỉ: Thôn Hà Phương 4 (tại nhà ông Nguyễn Viết Lô), Xã Thắng Thuỷ, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THẮNG THỦY - VĨNH LONG

Mã số thuế: 0201576266 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Thuấn
Địa chỉ: Thôn Đông Lôi, Xã Thắng Thuỷ, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

TRƯỜNG MẦM NON THẮNG THỦY

Mã số thuế: 0201580086 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hiền
Địa chỉ: Thôn Hà Phương, Xã Thắng Thuỷ, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 0201749381 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Cường
Địa chỉ: Thôn Hà Phương (tại nhà ông Nguyễn Viết Khoan), Xã Thắng Thuỷ, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ THẮNG THỦY

Mã số thuế: 0201802652 - Đại diện pháp luật: Cao Thị Hằng
Địa chỉ: Thôn Hà Phương 4, Xã Thắng Thuỷ, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRÍ ĐỨC

Mã số thuế: 0201904238 - Đại diện pháp luật: Cao Đạt Ước
Địa chỉ: Thôn Đông Lôi ( tại nhà ông Cao Đạt ước), Xã Thắng Thuỷ, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon