Doanh nghiệp tại Xã Trấn Dương, Huyện Vĩnh Bảo, Thành Phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VTD

Mã số thuế: 0202152855 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Giang
Địa chỉ: Thôn Trấn Nam ( nhà ông Vũ Văn Giang), Xã Trấn Dương, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHÚC LÂM

Mã số thuế: 0202151227 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Bay
Địa chỉ: Thôn Ngãi Đông (tại nhà ông Đỗ Văn Bay), Xã Trấn Dương, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẤN DƯƠNG II

Mã số thuế: 0200973743 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Đồng Tâm, xã Trấn Dương, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

TRUỜNG TIỂU HỌC TRẤN DƯƠNG I

Mã số thuế: 0200973768 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Ngãi Đông, xã Trấn Dương, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRẤN DƯƠNG

Mã số thuế: 0200985499 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Ngãi Đông, Trấn Dương, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TRẤN DƯƠNG

Mã số thuế: 0200974754 - Đại diện pháp luật: Hà Huy Sáng
Địa chỉ: Xã Trấn Dưỡng - Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng, Xã Trấn Dưỡng, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH HÀNG NÔNG SẢN THUỐC LÀO DUY HÙNG

Mã số thuế: 0201084899 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn Trấn hải, Xã Trấn Dương, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁI BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 0201130312 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Bay
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Dương (tại nhà ông Đỗ Văn Bay), Xã Trấn Dương, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ TUẤN TÚ

Mã số thuế: 0201284834 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tuấn
Địa chỉ: Thôn Dương Tiền (tại nhà ông Trần Văn Lập), Xã Trấn Dương, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

TRƯỜNG MẦM NON TRẤN DƯƠNG

Mã số thuế: 0201578584 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Loan
Địa chỉ: Thôn Ngãi Đông, Xã Trấn Dương, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH NHỰA THUẬN NGUYÊN

Mã số thuế: 0201639808 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Rực
Địa chỉ: Thôn Trấn Nam (tại nhà ông Trần Văn Rực), Xã Trấn Dương, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU SÂM TRƯỜNG THỌ

Mã số thuế: 0201740212 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trường
Địa chỉ: Thôn Dương Tiền (tại nhà ông Trần Văn Lập), Xã Trấn Dương, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH NGỌN LỬA XANH HẢI PHÒNG

Mã số thuế: 0201749310 - Đại diện pháp luật: Phạm Nguyên Lượng
Địa chỉ: Thôn Bảo Ngãi (tại nhà ông Phạm Nguyên Lượng), Xã Trấn Dương, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI NGÀN

Mã số thuế: 0201772165 - Đại diện pháp luật: Trần Anh Đức
Địa chỉ: Thôn Trấn Nam (tại nhà ông Trần Văn Tích), Xã Trấn Dương, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ TÚ LINH

Mã số thuế: 0201777406 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tú
Địa chỉ: Thôn Dương Tiền (Tại nhà ông Trần Văn Lập), Xã Trấn Dương, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÙNG PHÁT

Mã số thuế: 0201789641 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Sửu
Địa chỉ: Thôn Ngãi Đông (tại nhà ông Đỗ Văn Bay), Xã Trấn Dương, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN LÂM SẢN HỒNG QUÂN

Mã số thuế: 0201858493 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quân
Địa chỉ: Thôn Dương Tiền (nhà ông Nguyễn Văn Quân), Xã Trấn Dương, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VIỆT HÒA

Mã số thuế: 0201933662 - Đại diện pháp luật: Đào Quang Việt
Địa chỉ: Thôn Trấn Hải (tại nhà ông Đào Quang Hợp), Xã Trấn Dương, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH HP QUANG MINH

Mã số thuế: 0201965745 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Điệp
Địa chỉ: Thôn Trấn Hải (tại nhà ông Nguyễn Văn Điệp), Xã Trấn Dương, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH YẾN VIỆT AN

Mã số thuế: 0201973087 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Mậu
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Dương (tại nhà ông Trịnh Văn Mậu), Xã Trấn Dương, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon