Doanh nghiệp tại Xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh Bảo, Thành Phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ VĨNH LONG

Mã số thuế: 0200974810 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Làng Hà Hương, xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH LONG

Mã số thuế: 0200981712 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Hà Hương, xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH NHÃN MÁC CƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 0202061277 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Cường
Địa chỉ: Xóm Mới (tại nhà ông Nguyễn Hữu Cường), thôn Nhân Lễ, Xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG LONG

Mã số thuế: 0200681412 - Đại diện pháp luật: Trần Viết Định
Địa chỉ: Khu Thị tứ Hà Phương, Xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÂN THÀNH

Mã số thuế: 0201094368 - Đại diện pháp luật: Phạm Thế Trí
Địa chỉ: Thôn Nhân Lễ (nhà ông Phạm Thế Tuyển), Xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÚ VIỆT HƯNG

Mã số thuế: 0201116741 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phú Tuyến
Địa chỉ: Thôn Hà Hương (tại nhà ông Nguyễn Phú Quang), Xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TAM THÁI

Mã số thuế: 0201397877 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thúy Chinh
Địa chỉ: Đội 1, thôn Lô Đông (nhà bà Nguyễn Thuý Chinh), Xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH LONG

Mã số thuế: 0201448507 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Viển
Địa chỉ: Làng hà Hương, Xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HOÀNG THANH

Mã số thuế: 0201641941 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Tùng
Địa chỉ: Thôn Lô Đông (tại nhà ông Trần Xuân Tùng), Xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BÁCH THUẬN

Mã số thuế: 0201656881 - Đại diện pháp luật: Trần Tăng Sùng
Địa chỉ: Thôn Lô Đông (tại nhà ông Trần Tăng Sùng), Xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG ĐẠI NGUYÊN

Mã số thuế: 0201715819 - Đại diện pháp luật: Phạm Thế Biến
Địa chỉ: Thôn Lô Đông (tại nhà ông Phạm Thế Biến), Xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI PHƯỢNG

Mã số thuế: 0201961853 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Đại
Địa chỉ: Quốc lộ 37, thôn Nhân Lễ (tại nhà ông Nguyễn Văn Công), Xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ VĨNH LONG

Mã số thuế: 0201969933 - Đại diện pháp luật: Trần Tăng Sùng
Địa chỉ: tại UBND xã, thôn Gáo, Xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG DANH

Mã số thuế: 0201982620 - Đại diện pháp luật: Trần Công Hùng
Địa chỉ: Quốc lộ 37, thôn Nhân Lễ (tại nhà ông Tống Phú Phấn), Xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN TẢI THƯƠNG MẠI VÀ DV ĐỨC PHÚC

Mã số thuế: 0202040566 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Quang
Địa chỉ: Thôn Gáo (tại nhà ông Nguyễn Hữu Quang), Xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

Xem thêm
Administratoricon