Doanh nghiệp tại Xã Vĩnh Tiến, Huyện Vĩnh Bảo, Thành Phố Hải Phòng

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VĨNH TIẾN

Mã số thuế: 0200973302 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2, Vĩnh Tiến, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THUẬN PHONG

Mã số thuế: 0202106746 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Phong
Địa chỉ: Thôn 2 (tại nhà ông Vũ Văn Phong), Xã Vĩnh Tiến, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT AN TIẾN

Mã số thuế: 0202052402 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tú
Địa chỉ: Thôn 3( nhà ông Đỗ Văn Tú), Xã Vĩnh Tiến, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH TIẾN

Mã số thuế: 0201576523 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Nguyệt
Địa chỉ: Xã Vĩnh Tiến - Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng, Xã Vĩnh Tiến, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH KINH DOANH NƯỚC SẠCH VĨNH LỢI

Mã số thuế: 0201748733 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Tuyến
Địa chỉ: Thôn 4 (nhà ông Đặng Văn Tuyến), Xã Vĩnh Tiến, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI TRUNG NHẬT PHÚ

Mã số thuế: 0201784121 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chi
Địa chỉ: Thôn 2 (nhà ông Nguyễn Văn Chi), Xã Vĩnh Tiến, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TÂN TÍN ĐẠT

Mã số thuế: 0201785189 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đức Thắng
Địa chỉ: Thôn 1 (tại nhà ông Đỗ Hùng Sơn), Xã Vĩnh Tiến, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MEN RƯỢU TUẤN HÙNG

Mã số thuế: 0201983261 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tuân
Địa chỉ: Thôn 2 (tại nhà ông Đỗ Văn Tuấn), Xã Vĩnh Tiến, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH VNGB

Mã số thuế: 0202012086 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Xuân
Địa chỉ: Thôn 2 (nhà ông Nguyễn Văn Xuân), Xã Vĩnh Tiến, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LAVILA

Mã số thuế: 0202012350 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thời
Địa chỉ: Thôn 3 (tại nhà ông Nguyễn Văn Khoát), Xã Vĩnh Tiến, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÙNG CƯỜNG

Mã số thuế: 0202012505 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Phượng
Địa chỉ: Thôn 1 (tại nhà ông Đỗ Văn Bay), Xã Vĩnh Tiến, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon