Doanh nghiệp tại Quận Đồ Sơn, Thành Phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH SIN CHI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0200787754 - Đại diện pháp luật: Chen Ko Lin
Địa chỉ: lô L1.6, lô L1.7 và 1/2 lô L1.8, khu công nghiệp Đồ Sơn Hải, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NGỌC XUYÊN

Mã số thuế: 0200976737 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 10 đường Suối Rồng, Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC QUẬN ĐỒ SƠN

Mã số thuế: 0200976825 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 11 Đường Suối Rồng, Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN QUẬN ĐỒ SƠN

Mã số thuế: 0200976896 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 11 đường Suối Rồng, Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN ĐỒ SƠN

Mã số thuế: 0200976864 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 11 đường Suối Rồng, Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP ĐỨC

Mã số thuế: 0200976938 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân phố Bình Minh, phường Minh Đức, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

HỘI NÔNG DÂN QUẬN ĐỒ SƠN

Mã số thuế: 0200979199 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 11 Đường Suối Rồng, phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN SƠN

Mã số thuế: 0200979223 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 7 Lý Thánh Tông, phường Vạn Sơn, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC HẢI

Mã số thuế: 0200979255 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Ngõ 45 Sơn Hải, Ngọc Hải, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HỢP ĐỨC

Mã số thuế: 0200979417 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân phố Đức Hậu, Hợp Đức, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN ĐỒ SƠN

Mã số thuế: 0200979463 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 1 Đình Đoài, Ngọc Hải, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ZHONG XIN YA TẠI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201352266 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô L1.9A & L1.9B KCN Đồ Sơn, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG TIẾN

Mã số thuế: 0200985153 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu dân cư Đồng Tiến 2, Bàng La, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG MẦM NON VẠN HƯƠNG

Mã số thuế: 0200985146 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 148 Đường Nghè, phường Vạn Hương, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT QUẬN ĐỒ SƠN

Mã số thuế: 0200985185 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 195 Lý Thánh Tông, phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HẢI PHÒNG

Mã số thuế: 0200985178 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu I Vạn Bún, Vạn Hương, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ QUẬN ĐỒ SƠN

Mã số thuế: 0200985202 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 11 đường Suối Rồng, phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN QUẬN ĐỒ SƠN

Mã số thuế: 0200985192 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 9 Lý Thánh Tông, Vạn Sơn, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG VẠN SƠN

Mã số thuế: 0200985241 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân phố Vừng, Vạn Sơn, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG MẦM NON NGỌC XUYÊN

Mã số thuế: 0200985273 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 16 đường Thanh niên, Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

Xem thêm
Administratoricon