Doanh nghiệp tại Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành Phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CƠM ĐỦ

Mã số thuế: 0202124086 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tú
Địa chỉ: Số 533 đường Đa Phúc, Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH QUÝ LÂM LAND

Mã số thuế: 0202113655 - Đại diện pháp luật: Vũ Thanh Chúc
Địa chỉ: Tổ dân phố Đông Lãm (Nhà bà Nguyễn Thị Huế), Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG HC

Mã số thuế: 0202113373 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hồi
Địa chỉ: Số 236A đường Đa Phúc, Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC DEV

Mã số thuế: 0202112524 - Đại diện pháp luật: Bùi Xuân Phương
Địa chỉ: Số 105 Phúc Hải, Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH LIÊN VĨ

Mã số thuế: 0201218567 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Công
Địa chỉ: Khu Vân Quan (tại nhà ông Bùi Văn Minh), Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIẾN SANG

Mã số thuế: 0201575720 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Vân Anh
Địa chỉ: Khu Phúc Hải 1 (tại nhà bà Bùi Thị Bích Thuận), Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ GIA MINH

Mã số thuế: 0201586659 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tuấn
Địa chỉ: Số 464 Đa Phúc, Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GREENZONE

Mã số thuế: 0200511731 - Đại diện pháp luật: Tiêu Thanh Thái
Địa chỉ: Ngã 3 Đa Phúc, Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐẠI HÙNG PHÁT

Mã số thuế: 0201602156 - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Trường
Địa chỉ: Tổ dân phố Phúc Hải 1 (tại nhà ông Phạm Xuân Trường), Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BIỂN XANH

Mã số thuế: 0201044991 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Hinh
Địa chỉ: Số 134 phố Phúc Hải, Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG CƯỜNG

Mã số thuế: 0201049767 - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Trung
Địa chỉ: Tổ dân phố Phúc Hải 1, Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HƯNG VIỆT

Mã số thuế: 0201064557 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Quyền
Địa chỉ: Tổ dân phố Đông Lãm I, Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG QUẢNG ĐẠI

Mã số thuế: 0200952221 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Đại
Địa chỉ: Tổ dân phố Phúc Hải 1 (tại nhà ông Trần Văn Quá), Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN PHƯỜNG ĐA PHÚC

Mã số thuế: 0200959516 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: phường Đa Phúc - Quận Dương Kinh - Hải Phòng, Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐA PHÚC

Mã số thuế: 0200959636 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Quảng Luận, phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ MẠNH

Mã số thuế: 0201568064 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Toán
Địa chỉ: Số 26, tổ dân phố Quảng Luận, Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN PHƯƠNG NAM

Mã số thuế: 0201096358 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Thuấn
Địa chỉ: Tổ dân phố Phúc Hải 1 ( tại nhà ông Trịnh Văn THuận ), Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI LONG GIANG

Mã số thuế: 0201107200 - Đại diện pháp luật: Phạm Hoàng Long
Địa chỉ: Số 83 đường Đa Phúc, Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÚC THẮNG

Mã số thuế: 0200935547 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Huy
Địa chỉ: Tổ dân phố Phúc hải 1, Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ TIẾN PHÚC

Mã số thuế: 0201640779 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Tiến
Địa chỉ: Tổ dân phố Phúc Hải 1 (nhà ông Đỗ Văn Tuất), Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon