Doanh nghiệp tại Xã Vĩnh Hanh, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH TM-DV-XD VĂN TÀI

Mã số thuế: 1602130336 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tài
Địa chỉ: Số nhà 135, Tổ 7, Ấp Vĩnh Hòa, Xã Vĩnh Hanh, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

DOANH NGHIỆP TN NGUYỄN VĂN ĐẾN

Mã số thuế: 1600375411 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đến
Địa chỉ: ấp Vĩnh Lợi, Xã Vĩnh Hanh, Huyện Châu Thành, An Giang

DOANH NGHIỆP TN HỒ TUẤN HUY

Mã số thuế: 1600497755 - Đại diện pháp luật: Hồ Huy Dũng
Địa chỉ: ấp Vĩnh Thuận, Xã Vĩnh Hanh, Huyện Châu Thành, An Giang

DOANH NGHIỆP TN XĂNG-DẦU-NHỚT ÚT RÔ

Mã số thuế: 1601357905 - Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Nguyên
Địa chỉ: ấp Vĩnh Lợi, Xã Vĩnh Hanh, Huyện Châu Thành, An Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU TÂM SÔNG VIỆT

Mã số thuế: 1601610932 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Ngươn
Địa chỉ: Số 1705, Tỉnh lộ 941, ấp Vĩnh Thuận, Xã Vĩnh Hanh, Huyện Châu Thành, An Giang

DOANH NGHIỆP TN NINH NGUYỄN DIỄM PHÚC

Mã số thuế: 1601772563 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Diễm Trang
Địa chỉ: ấp Vĩnh Thuận, Xã Vĩnh Hanh, Huyện Châu Thành, An Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG TUẤN VƯỢNG PHÁT

Mã số thuế: 1601871839 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Tuấn
Địa chỉ: ấp Vĩnh Thuận, Xã Vĩnh Hanh, Huyện Châu Thành, An Giang

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG SÁU KIA

Mã số thuế: 1601876594 - Đại diện pháp luật: Trương Thành Hùng
Địa chỉ: Tổ 10, ấp Vĩnh Thuận, Xã Vĩnh Hanh, Huyện Châu Thành, An Giang

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG SƠN SÁU KIA

Mã số thuế: 1601877830 - Đại diện pháp luật: Trương Thanh Sơn
Địa chỉ: ấp Vĩnh Phúc, Xã Vĩnh Hanh, Huyện Châu Thành, An Giang

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG MAI LỘC

Mã số thuế: 1601879676 - Đại diện pháp luật: Trần Bá Lộc
Địa chỉ: ấp Vĩnh Phúc, Xã Vĩnh Hanh, Huyện Châu Thành, An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIỆM VÀNG KIM TUYẾN VĨNH HANH

Mã số thuế: 1601913302 - Đại diện pháp luật: Trần Phước Quang
Địa chỉ: ấp Vĩnh Thuận, Xã Vĩnh Hanh, Huyện Châu Thành, An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIỆN ĐỨC HÀNG VIỆT

Mã số thuế: 1601974231 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thơm
Địa chỉ: Tổ 10, ấp Vĩnh Phúc, Xã Vĩnh Hanh, Huyện Châu Thành, An Giang

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NG

Mã số thuế: 1601981038 - Đại diện pháp luật: Phạm Tuấn Anh
Địa chỉ: Tổ 2, ấp Vĩnh Phúc, Xã Vĩnh Hanh, Huyện Châu Thành, An Giang

DOANH NGHIỆP TN KHAI THÁC CHỢ PHƯƠNG AN

Mã số thuế: 1601986798 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Phong
Địa chỉ: ấp Vĩnh Phúc, Xã Vĩnh Hanh, Huyện Châu Thành, An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỄN THÔNG NGỌC THẠCH

Mã số thuế: 1602044905 - Đại diện pháp luật: Phạm Hữu Phước
Địa chỉ: Số 1195, ấp Vĩnh Thuận, Xã Vĩnh Hanh, Huyện Châu Thành, An Giang

DOANH NGHIỆP TN KHAI THÁC CHỢ VĨNH THUẬN

Mã số thuế: 1602046229 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thành (0988.470485)
Địa chỉ: ấp Vĩnh Lợi, Xã Vĩnh Hanh, Huyện Châu Thành, An Giang

DOANH NGHIỆP TN THÀNH DANH VĨNH NHUẬN

Mã số thuế: 1602049910 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hùng Dũng (0167.7956223
Địa chỉ: ấp Vĩnh Lợi, Xã Vĩnh Hanh, Huyện Châu Thành, An Giang

DOANH NGHIỆP TN KHAI THÁC CHỢ HIẾU ĐỨC

Mã số thuế: 1602052342 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hiếu Đức
Địa chỉ: ấp Vĩnh Thuận, Xã Vĩnh Hanh, Huyện Châu Thành, An Giang

CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN THIỆN KHOA

Mã số thuế: 1602056227 - Đại diện pháp luật: Phó Quốc Duy
Địa chỉ: ấp Vĩnh Phúc, Xã Vĩnh Hanh, Huyện Châu Thành, An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP LÊ NGUYỄN VIỆT

Mã số thuế: 1602063908 - Đại diện pháp luật: Lê Huỳnh Thanh
Địa chỉ: ấp Vĩnh Phú, Xã Vĩnh Hanh, Huyện Châu Thành, An Giang

Xem thêm
Administratoricon