Doanh nghiệp tại Xã Bình Thạnh Đông, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

DNTN HUỲNH KHIÊM

Mã số thuế: 1600328901 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Diễm
Địa chỉ: ấp Bình Quới, Xã Bình Thạnh Đông, Huyện Phú Tân, An Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH THẠNH ĐÔNG

Mã số thuế: 1600372058 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Bình Trung 2, Xã Bình Thạnh Đông, Huyện Phú Tân, An Giang

CÔNG TY TNHH THÀNH HƯNG PHÚ TÂN

Mã số thuế: 1600390498 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Vũ
Địa chỉ: Số 345, Tổ 11, Đường TL951, ấp Bình Trung 2, Xã Bình Thạnh Đông, Huyện Phú Tân, An Giang

DOANH NGHIỆP TN HIỆP THÀNH

Mã số thuế: 1600486351 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Triển
Địa chỉ: ấp Bình Trung 1, Xã Bình Thạnh Đông, Huyện Phú Tân, An Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH THẠNH ĐÔNG

Mã số thuế: 1600685163 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Bình Trung 2, Xã Bình Thạnh Đông, Huyện Phú Tân, An Giang

DOANH NGHIỆP TN NGUYỄN VĂN QUÁNH BẢY

Mã số thuế: 1600604911 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quánh Bảy
Địa chỉ: Xà lan AG12869, ấp Bình Đông I, Xã Bình Thạnh Đông, Huyện Phú Tân, An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TƠ LỤA

Mã số thuế: 1600613881 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Tơ
Địa chỉ: ấp Bình Quới, Xã Bình Thạnh Đông, Huyện Phú Tân, An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÚC TẠO

Mã số thuế: 1600779661 - Đại diện pháp luật: Trần Bạch Cúc
Địa chỉ: ấp Bình Quới, Xã Bình Thạnh Đông, Huyện Phú Tân, An Giang

DOANH NGHIỆP TN CÔNG TẠO

Mã số thuế: 1600250772 - Đại diện pháp luật: Chung Thị Thanh Hoa
Địa chỉ: Số 778, ấp Bình Quới, Xã Bình Thạnh Đông, Huyện Phú Tân, An Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÌNH THẠNH ĐÔNG

Mã số thuế: 1600962515 - Đại diện pháp luật: Đoàn Trí Thiện
Địa chỉ: Bình Thạnh Đông, Xã Bình Thạnh Đông, Huyện Phú Tân, An Giang

HTX NÔNG NGHIỆP THẠNH PHÚ

Mã số thuế: 1600976998 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Trị
Địa chỉ: ấp Bình Trung, Xã Bình Thạnh Đông, Huyện Phú Tân, An Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC B BÌNH THẠNH ĐÔNG

Mã số thuế: 1601202080 - Đại diện pháp luật: Phan Hữu Trí
Địa chỉ: ấp Bình Quới II, Xã Bình Thạnh Đông, Huyện Phú Tân, An Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC A BÌNH THẠNH ĐÔNG

Mã số thuế: 1601202884 - Đại diện pháp luật: Ngô Tùng Châu
Địa chỉ: Xã Bình Thạnh Đông, Xã Bình Thạnh Đông, Huyện Phú Tân, An Giang

TRƯỜNG MẪU GIÁO BÌNH THẠNH ĐÔNG

Mã số thuế: 1601205885 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Kim Dân
Địa chỉ: ấp Bình Trung I, Xã Bình Thạnh Đông, Huyện Phú Tân, An Giang

DOANH NGHIỆP TN TRƯỜNG HUY

Mã số thuế: 1601227695 - Đại diện pháp luật: Mai Minh Trường
Địa chỉ: ấp Bình Quới 2, Xã Bình Thạnh Đông, Huyện Phú Tân, An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VỸ THỊNH

Mã số thuế: 1601405141 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lắm
Địa chỉ: ấp Bình Quới 1, Xã Bình Thạnh Đông, Huyện Phú Tân, An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TUYẾT HOÀNG

Mã số thuế: 1601589198 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Tuyết
Địa chỉ: ấp Bình Quới, Xã Bình Thạnh Đông, Huyện Phú Tân, An Giang

DOANH NGHIỆP TN ĐỨC LÀNH

Mã số thuế: 1601833978 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lành
Địa chỉ: Số 409, Bình Tây II, Xã Bình Thạnh Đông, Huyện Phú Tân, An Giang

DOANH NGHIỆP TN VÕ THỊ NIẾT

Mã số thuế: 1601841751 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Niết
Địa chỉ: Số 181, tổ 8, ấp Bình Trung I, Xã Bình Thạnh Đông, Huyện Phú Tân, An Giang

CÔNG TY TNHH ĐẶNG THẾ VINH

Mã số thuế: 1601858122 - Đại diện pháp luật: Đặng Thế Vinh
Địa chỉ: ấp Bình Tây 2, Xã Bình Thạnh Đông, Huyện Phú Tân, An Giang

Xem thêm
Administratoricon