Doanh nghiệp tại Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG SẠCH PHÚ TÂN

Mã số thuế: 1602133545 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Lắm
Địa chỉ: Số 230, Tổ 13, Ấp Trung 2, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

DOANH NGHIỆP TN TRẦN THANH BỞI

Mã số thuế: 1600681232 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Bởi
Địa chỉ: Xà Lan AG-9305-H, ấp Trung 2, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân, An Giang

DOANH NGHIỆP TN THẢO NGA

Mã số thuế: 1600559708 - Đại diện pháp luật: Bạch Văn Thảo
Địa chỉ: ấp Trung II, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân, An Giang

UBND XÃ TÂN TRUNG

Mã số thuế: 1600749508 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Trung Hoà, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân, An Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN TRUNG

Mã số thuế: 1601191569 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Tấn
Địa chỉ: ấp Tân Thạnh, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân, An Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC A TÂN TRUNG

Mã số thuế: 1601190702 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Bé Tư
Địa chỉ: ấp Tân Thạnh, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân, An Giang

TRƯỜNG MẪU GIÁO TÂN TRUNG

Mã số thuế: 1601203359 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mông Loan
Địa chỉ: ấp Trung II, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân, An Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC B TÂN TRUNG

Mã số thuế: 1601205758 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Mỹ
Địa chỉ: ấp Trung II, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân, An Giang

CTY TNHH XÂY DỰNG TÂN TRUNG

Mã số thuế: 1601297269 - Đại diện pháp luật: Mai Ngọc Phương
Địa chỉ: Đường phà Thuận Giang, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân, An Giang

CÔNG TY TNHH NGỌC HANH

Mã số thuế: 1601323977 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Hanh
Địa chỉ: ấp Trung 2, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân, An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ THANH NHƠN

Mã số thuế: 1601487100 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Nhơn
Địa chỉ: ấp Tân Thạnh, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân, An Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC C TÂN TRUNG

Mã số thuế: 1601596565 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Vàm Nao, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân, An Giang

CÔNG TY CP GAVI

Mã số thuế: 1601645981 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Khánh Vinh
Địa chỉ: Lô 3-4 Cụm CN-TTCN Tân Trung, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân, An Giang

CÔNG TY TNHH THANH BÍCH

Mã số thuế: 1601656334 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Bích Trâm
Địa chỉ: Số 59/72, ấp Trung 2, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân, An Giang

DOANH NGHIỆP TN NƯỚC ĐÁ AN AN

Mã số thuế: 1601878231 - Đại diện pháp luật: La Tông
Địa chỉ: ấp Trung 2, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân, An Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC B TÂN TRUNG

Mã số thuế: 1601890983 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Nam
Địa chỉ: ấp Vàm Nao, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân, An Giang

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI TRẦN KHÁNH DƯ

Mã số thuế: 1601922730 - Đại diện pháp luật: Trần Đăng Khoa
Địa chỉ: Số 158, ấp Trung Hòa, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân, An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN JIC VIỆT NAM

Mã số thuế: 1601937536 - Đại diện pháp luật: Katsuhiro Morimoto
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Trung, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân, An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN JIC VIỆT NAM

Mã số thuế: 1601976077 - Đại diện pháp luật: Katsuhiro Morimoto
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Trung, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân, An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỲNH GIA KIỆT

Mã số thuế: 1601981493 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Sách
Địa chỉ: ấp Trung 2, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân, An Giang

Xem thêm
Administratoricon