Doanh nghiệp tại Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

DOANH NGHIỆP TN TÍN GIA

Mã số thuế: 1601299971 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xuân Đào
Địa chỉ: Số 271, ấp Trung Phú 2, Xã Vĩnh Phú, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XAY XÁT TÀI LỢI

Mã số thuế: 1601984688 - Đại diện pháp luật: Lê Hữu Tài
Địa chỉ: 153, ấp Vĩnh Hiệp, Xã Vĩnh Khánh, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

BQL DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC HUYỆN THOẠI SƠN

Mã số thuế: 1601042052 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đông Sơn II, Trấn Núi sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Mã số thuế: 1600909078 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Đông Sơn II, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

TRƯỜNG MẪU GIÁO MỸ PHÚ ĐÔNG

Mã số thuế: 1600906101 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Tân Phú, Mỹ Phú Đông, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

UBND XÃ ĐỊNH MỸ

Mã số thuế: 1600376510 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Phú Hữu, xã Định Mỹ, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

QTD NHÂN DÂN VỌNG ĐÔNG

Mã số thuế: 1600373799 - Đại diện pháp luật: Phạm Châu Hùng
Giấy phép số: 251181
Địa chỉ: ấp Sơn Tân, xã Vọng Đông, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

UBND XÃ VĨNH PHÚ

Mã số thuế: 1600373809 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Trung Phú II, xã Vĩnh Phú, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

QTD NHÂN DÂN VĨNH CHÁNH

Mã số thuế: 1600373728 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Mốt
Giấy phép số: 251214
Địa chỉ: ấp Đông An, Xã Vĩnh Chánh, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

UBND XÃ MỸ PHÚ ĐÔNG

Mã số thuế: 1600373686 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Tân Mỹ, xã Mỹ Phú Đông, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

TRẦN THỊ PHƯỢNG LOAN

Mã số thuế: 1600856651 - Đại diện pháp luật: Trân Thị Phương Loan
Giấy phép số: 52K8001981
Địa chỉ: Phú Hữu, TT Phú Hòa, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

TRUNG TÂM THỂ THAO THOẠI SƠN

Mã số thuế: 1601003166 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thoại Ngọc Hầu, ấp Nam Sơn, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

TRƯỜNG MẪU GIÁO TÂY PHÚ

Mã số thuế: 1600849943 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Phú Hòa, xã Tây Phú, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

Mã số thuế: 1600995341 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Đông Sơn II, TTrấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH THẨM HÙNG

Mã số thuế: 1602129683 - Đại diện pháp luật: Dương Hữu Nghị
Địa chỉ: Số 211/13, Ấp Tây Bình B, Xã Vĩnh Chánh, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ AFFU

Mã số thuế: 1602129718 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ðịnh Luật
Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Hạnh, Ấp Tân Hiệp A, Thị trấn Óc Eo, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH XAY XÁT BA ĐẠT

Mã số thuế: 1602129852 - Đại diện pháp luật: Nhan Văn Ðạt
Địa chỉ: Số 81A, Ấp Sơn Tân, Xã Vọng Đông, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT THOẠI SƠN

Mã số thuế: 1602136560 - Đại diện pháp luật: Lương Thành Ngon
Địa chỉ: Ấp Phú Hữu, Xã Định Mỹ, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH HỮU CƠ SINH HỌC BORAL

Mã số thuế: 1602141867 - Đại diện pháp luật: Danh Ly K.boral
Địa chỉ: Số 116, Ấp Mỹ Thành, Xã Định Mỹ, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG NĂM ĐẬY

Mã số thuế: 1602142758 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Đậy
Địa chỉ: Tổ 11, Ấp Trung Bình Tiến, Xã Vĩnh Trạch, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

Xem thêm
Administratoricon