Doanh nghiệp tại Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

TRƯỜNG MẪU GIÁO AN HẢO

Mã số thuế: 1600785986 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã An Hảo - Huyện Tịnh Biên - An Giang, xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, An Giang

TRƯỜNG MẦM NON ÁNH DƯƠNG

Mã số thuế: 1600850963 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Kim Thoa
Địa chỉ: Xã An Hảo - Huyện Tịnh Biên - An Giang, Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, An Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG SM

Mã số thuế: 1600895386 - Đại diện pháp luật: Trần Kim Liên
Địa chỉ: Tổ 6, ấp An Hòa, Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, An Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC "D" AN HẢO

Mã số thuế: 1600980105 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Ngọc Rỡ
Địa chỉ: Xã An Hảo - Huyện Tịnh Biên - An Giang, Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, An Giang

TRƯỜNG TIỂN HỌC :C" AN HẢO

Mã số thuế: 1600980200 - Đại diện pháp luật: Chau Khôm
Địa chỉ: Xã An Hảo - Huyện Tịnh Biên - An Giang, Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, An Giang

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ-THƯƠNG MẠI HỒNG PHÚC

Mã số thuế: 1601045078 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phi
Địa chỉ: Tổ 6, ấp An Hòa, Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, An Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC "B" AN HẢO

Mã số thuế: 1601207466 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã An Hảo - Huyện Tịnh Biên - An Giang, Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, An Giang

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ KIM NHÀN

Mã số thuế: 1601478191 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thanh Tâm
Địa chỉ: Tổ 7, ấp An Đông, Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂM TÂM CHÂU

Mã số thuế: 1601540499 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Châu
Địa chỉ: ấp An Hòa, Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, An Giang

DOANH NGHIỆP TN VƯƠNG THÀNH TRUNG

Mã số thuế: 1601757389 - Đại diện pháp luật: Võ Thành Trung
Địa chỉ: Tổ 01, ấp An Hòa, Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ DVTM NGUYỄN THÀNH NAM

Mã số thuế: 1601833745 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Định
Địa chỉ: Số 330, Tổ 5, ấp An Hòa, Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, An Giang

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH NÚI CẤM HUYỆN TỊNH BIÊN

Mã số thuế: 1601933524 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Dũng
Địa chỉ: ấp An Hòa, Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, An Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TIẾN

Mã số thuế: 1601946435 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Lanh
Địa chỉ: Tổ 5, ấp An Thạnh, Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG TRẦN NHƯ BÌNH

Mã số thuế: 1601961151 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Đằng
Địa chỉ: ấp An Hòa, Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, An Giang

DOANH NGHIỆP TN NGỌC CHÂU BÌNH

Mã số thuế: 1601983010 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Phi Châu
Địa chỉ: Số 191, Tổ 1, ấp An Hảo, Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SANG NHƯ NGỌC

Mã số thuế: 1601987093 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Thoa
Địa chỉ: Tổ 3, ấp An Hòa, Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU PHƯỢNG NGHI

Mã số thuế: 1601999557 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Long
Địa chỉ: ấp An Thạnh, Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG NGUYỄN DƯƠNG

Mã số thuế: 1602006113 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Phượng
Địa chỉ: Tổ 7, ấp An Hòa, Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU HIỆP VÂN MANGO

Mã số thuế: 1602006561 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Bạch Yến
Địa chỉ: Tổ 3, ấp An Hòa, Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC LANH

Mã số thuế: 1602013583 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Y
Địa chỉ: Tổ 5, ấp An Thạnh, Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, An Giang

Xem thêm
Administratoricon