Doanh nghiệp tại Xã Tân Lợi, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU DƯƠNG THỊ THOẠI

Mã số thuế: 1600257111 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Thoại
Địa chỉ: Tỉnh lộ 948, ấp Tân Long, Xã Tân Lợi, Huyện Tịnh Biên, An Giang

TRƯỜNG MẪU GIÁO TÂN LỢI

Mã số thuế: 1600864162 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Mộng Thu
Địa chỉ: Xã Tân Lợi - Huyện Tịnh Biên - An Giang, Xã Tân Lợi, Huyện Tịnh Biên, An Giang

TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI

Mã số thuế: 1600877203 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hằng
Địa chỉ: Xã Tân Lợi - Huyện Tịnh Biên - An Giang, Xã Tân Lợi, Huyện Tịnh Biên, An Giang

CÔNG TY TNHH TOÀN DÂN

Mã số thuế: 1600890892 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Ngoan
Địa chỉ: ấp Tân Long, Xã Tân Lợi, Huyện Tịnh Biên, An Giang

CÔNG TY TNHH CHÍN SĨ

Mã số thuế: 1600968387 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Sĩ
Địa chỉ: Tổ 10, ấp Tân Thuận, Xã Tân Lợi, Huyện Tịnh Biên, An Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VINH THOẠI

Mã số thuế: 1601016398 - Đại diện pháp luật: Võ Trí Đức
Địa chỉ: ấp Tân Thuận, Xã Tân Lợi, Huyện Tịnh Biên, An Giang

CÔNG TY TNHH THU BA

Mã số thuế: 1601027093 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Rắc
Địa chỉ: Tổ 18, ấp Tân Thuận, Xã Tân Lợi, Huyện Tịnh Biên, An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC PHƯỢNG

Mã số thuế: 1601153034 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Cường
Địa chỉ: Số 34 tổ 10, ấp Tân Long, Xã Tân Lợi, Huyện Tịnh Biên, An Giang

CÔNG TY TNHH HỮU DUẨN.

Mã số thuế: 1601217471 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Duẩn
Địa chỉ: ấp Tân Thuận, Xã Tân Lợi, Huyện Tịnh Biên, An Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LÊ HOA ĐĂNG

Mã số thuế: 1601483177 - Đại diện pháp luật: Lê Phi Hùng
Địa chỉ: ấp Tân Thuận, Xã Tân Lợi, Huyện Tịnh Biên, An Giang

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HOÀNG KHÔI

Mã số thuế: 1601876178 - Đại diện pháp luật: Hồ Vũ Phong
Địa chỉ: Tỉnh lộ 948, ấp Tân Long, Xã Tân Lợi, Huyện Tịnh Biên, An Giang

CÔNG TY TNHH PHÚC HUY TỊNH BIÊN

Mã số thuế: 1601885253 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Đẹp
Địa chỉ: ấp Tân Thuận, Xã Tân Lợi, Huyện Tịnh Biên, An Giang

DOANH NGHIỆP TN XE GẮN MÁY MƯỜI THẢO

Mã số thuế: 1601962476 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trung
Địa chỉ: Tổ 1, ấp Tân Long, Xã Tân Lợi, Huyện Tịnh Biên, An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN ĐẶC SẢN VÙNG MIỀN TRẦN GIA

Mã số thuế: 1601968277 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Nghị
Địa chỉ: ấp Tân Long, Xã Tân Lợi, Huyện Tịnh Biên, An Giang

CÔNG TY TNHH HTH TỊNH BIÊN

Mã số thuế: 1602006441 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Liệt
Địa chỉ: ấp Tân Thuận, Xã Tân Lợi, Huyện Tịnh Biên, An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOA KHÁNG TÚ

Mã số thuế: 1602046551 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mỹ Tú
Địa chỉ: Tổ 12, ấp Tân Long, Xã Tân Lợi, Huyện Tịnh Biên, An Giang

CÔNG TY TNHH NHIÊN LIỆU THUẬN BÌNH YÊN

Mã số thuế: 1602066708 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Rồi
Địa chỉ: Tổ 2, ấp Tân Long, Xã Tân Lợi, Huyện Tịnh Biên, An Giang

CÔNG TY TNHH THÙY HÂN

Mã số thuế: 1602074970 - Đại diện pháp luật: Lâm Thị Ngọc Thùy
Địa chỉ: Tổ 17, ấp Tân Thuận, Xã Tân Lợi, Huyện Tịnh Biên, An Giang

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TÂN HÒA

Mã số thuế: 1602100003 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Long
Địa chỉ: ấp Tân Hòa, Xã Tân Lợi, Huyện Tịnh Biên, An Giang

CÔNG TY TNHH VÕ THẾ SƠN

Mã số thuế: 1602125953 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Loan
Địa chỉ: Tổ 01 Tỉnh lộ 948, Ấp Tân Long, Xã Tân Lợi, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon