Doanh nghiệp tại Thị Trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN BA CHÚC

Mã số thuế: 1600367770 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Ba Chúc, Thị trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn, An Giang

DOANH NGHIỆP TN TUYẾT PHƯƠNG

Mã số thuế: 1600376581 - Đại diện pháp luật: Ngô Minh Hồng
Địa chỉ: Khóm An Hòa A, Thị trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn, An Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC C BA CHÚC

Mã số thuế: 1600674299 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hảnh
Địa chỉ: ấp Núi Nước, TT Ba Chúc, Thị trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn, An Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC D BA CHÚC

Mã số thuế: 1600674281 - Đại diện pháp luật: Lý Tuấn Hùng
Địa chỉ: ấp An Bình, TT Ba Chúc, Thị trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn, An Giang

TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN BA CHÚC

Mã số thuế: 1600674411 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khóm Thanh Lương, TT Ba Chúc, Thị trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn, An Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ TRẤN BA CHÚC

Mã số thuế: 1600674570 - Đại diện pháp luật: Quách Huỳnh Lê
Địa chỉ: Khóm An Bình, Thị trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn, An Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC B THỊ TRẤN BA CHÚC

Mã số thuế: 1600674644 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hữu Hạnh
Địa chỉ: Khóm An Định, TT Ba Chúc, Thị trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn, An Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC A TT BA CHÚC

Mã số thuế: 1600674637 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khóm An Hoà, TT Ba Chúc, Thị trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn, An Giang

PHẠM THỊ YẾN

Mã số thuế: 1600228551 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hoàng Yến
Địa chỉ: ấp An Hòa, xã Ba Chúc, Thị trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn, An Giang

ĐẶNG HÒANG DŨNG

Mã số thuế: 1600836101 - Đại diện pháp luật: Đặng Hòang Dũng
Địa chỉ: Khóm An Hòa A TT Ba Chúc, Thị trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn, An Giang

VƯƠNG HỮU PHƯỚC

Mã số thuế: 1600836214 - Đại diện pháp luật: Vương Hữu Phước
Địa chỉ: Khóm An Hòa A TT Ba Chúc, Thị trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn, An Giang

LÊ XUÂN HÒA

Mã số thuế: 1600991629 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Hòa
Địa chỉ: Khóm An Bình II, TT Ba Chúc, Thị trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn, An Giang

LÊ THANH LIÊM

Mã số thuế: 1601107415 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Liêm
Địa chỉ: An Hòa B TT Ba Chúc, Thị trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn, An Giang

NGUYỄN THỊ CẨM HỒNG

Mã số thuế: 1601106669 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Cẩm Hồng
Địa chỉ: Khóm An Hòa B TT Ba chúc, Thị trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn, An Giang

LÊ THỊ THÙY TRANG

Mã số thuế: 1601106644 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thùy Trang
Địa chỉ: Khóm An Hòa B TT Ba Chúc, Thị trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn, An Giang

ĐẶNG THỊ THOA

Mã số thuế: 1601223725 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Thoa
Địa chỉ: Thị Trấn Ba Chúc, Thị trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn, An Giang

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU THẠNH PHÁT

Mã số thuế: 1600246783 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bé Trang
Địa chỉ: Khóm Núi Nước, Thị trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn, An Giang

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG TRỌNG NGHĨA BA CHÚC

Mã số thuế: 1601859704 - Đại diện pháp luật: Lâm Văn Nghĩa
Địa chỉ: Số 09, ấp An Hòa B, Thị trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn, An Giang

DOANH NGHIỆP TN PHẠM VĂN LIÊM

Mã số thuế: 1601871733 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Liêm
Địa chỉ: Khóm An Hòa A, Thị trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn, An Giang

DOANH NGHIỆP TN LÊ VĂN ĐƯỢC

Mã số thuế: 1601875914 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nuôi
Địa chỉ: Khóm An Hòa B, Thị trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn, An Giang

Xem thêm
Administratoricon