Doanh nghiệp tại Xã Lạc Quới, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LẠC QUỚI

Mã số thuế: 1600368196 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Vĩnh Hòa, xã Lạc Quới, Xã Lạc Quới, Huyện Tri Tôn, An Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC LẠC QƯỚI

Mã số thuế: 1600676497 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Chào
Địa chỉ: ấp Vĩnh Hoà, Xã Lạc Quới, Huyện Tri Tôn, An Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LẠC QUỚI

Mã số thuế: 1600676514 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Vĩnh Hoà, xã Lạc Quới, Xã Lạc Quới, Huyện Tri Tôn, An Giang

TRƯỜNG MẪU GIÁO LẠC QUỚI

Mã số thuế: 1600676546 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Huyền
Địa chỉ: ấp Vĩnh Thuận, xã Lạc Quới, Xã Lạc Quới, Huyện Tri Tôn, An Giang

DOANH NGHIỆP TN VĨNH LƯƠNG

Mã số thuế: 1600476089 - Đại diện pháp luật: Hùynh Chí Lương
Địa chỉ: Tổ 3, ấp Vĩnh Quới, Xã Lạc Quới, Huyện Tri Tôn, An Giang

PHẠM VĂN BẮP

Mã số thuế: 1600965146 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Bắp
Địa chỉ: Xã Lạc Quới, Xã Lạc Quới, Huyện Tri Tôn, An Giang

PHÚ VĂN LẬP

Mã số thuế: 1600965139 - Đại diện pháp luật: Phú Văn Lập
Địa chỉ: Xã Lạc Quới, Xã Lạc Quới, Huyện Tri Tôn, An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG PHÚ THỊNH

Mã số thuế: 1602007205 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh Thảo
Địa chỉ: ấp Vĩnh Quới, Xã Lạc Quới, Huyện Tri Tôn, An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BẢO BẢO AN GIANG

Mã số thuế: 1602014428 - Đại diện pháp luật: Nghiêm Văn Quốc
Địa chỉ: ấp Vĩnh Hòa, Xã Lạc Quới, Huyện Tri Tôn, An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÒA PHÁT CHIẾN

Mã số thuế: 1602033928 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Minh Chiến
Địa chỉ: ấp Vĩnh Thuận, Xã Lạc Quới, Huyện Tri Tôn, An Giang

CÔNG TY TNHH THUẬN THIÊN AN GIANG

Mã số thuế: 1602080276 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: Tổ 3, ấp Vĩnh Thuận, Xã Lạc Quới, Huyện Tri Tôn, An Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG PHÁT PHÁT LỘC

Mã số thuế: 1602086486 - Đại diện pháp luật: Trần Anh Phong
Địa chỉ: ấp Vĩnh Hòa, Xã Lạc Quới, Huyện Tri Tôn, An Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG HỪNG ĐÔNG

Mã số thuế: 1602086493 - Đại diện pháp luật: Võ Quốc Hiếu
Địa chỉ: ấp Vĩnh Thuận, Xã Lạc Quới, Huyện Tri Tôn, An Giang

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP LẠC QUỚI

Mã số thuế: 1602118811 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hẳng
Địa chỉ: ấp Vĩnh Hòa, Xã Lạc Quới, Huyện Tri Tôn, An Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon