Doanh nghiệp tại Xã Ô Lâm, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH CONNECT-DEVELOP

Mã số thuế: 1602134299 - Đại diện pháp luật: PHẠM THỊ BÉ NGOAN
Địa chỉ: Ấp Phước An, Xã Ô Lâm, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

UBND XÃ Ô LÂM

Mã số thuế: 1600368823 - Đại diện pháp luật: Chau Sa Im
Địa chỉ: ấp Phước Lộc, xã ô Lâm, Xã ô Lâm, Huyện Tri Tôn, An Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC B Ô LÂM

Mã số thuế: 1600674450 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Phước Bình, xã ô Lâm, Xã ô Lâm, Huyện Tri Tôn, An Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ô LÂM

Mã số thuế: 1600676521 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Phước Lộc , xã ô Lâm, Xã ô Lâm, Huyện Tri Tôn, An Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC A Ô LÂM

Mã số thuế: 1600674267 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã ô Lâm, Xã ô Lâm, Huyện Tri Tôn, An Giang

PHẠM TRUNG DŨNG

Mã số thuế: 1600836119 - Đại diện pháp luật: Phạm Trung Dũng
Địa chỉ: ấp Phước Lộc Xã ô Lâm, Xã ô Lâm, Huyện Tri Tôn, An Giang

HUỲNH VĂN TÂM

Mã số thuế: 1600965996 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Tâm
Địa chỉ: ấp Phước Lộc Xã ô Lâm, Xã ô Lâm, Huyện Tri Tôn, An Giang

TRƯỜNG MẪU GIÁO Ô LÂM

Mã số thuế: 1601194915 - Đại diện pháp luật: Néang Sóc Pha
Địa chỉ: ấp Phước Lộc Xã ô Lâm, Xã ô Lâm, Huyện Tri Tôn, An Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC A Ô LÂM

Mã số thuế: 1601209350 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Phước Lộc Xã ô Lâm, Xã ô Lâm, Huyện Tri Tôn, An Giang

DOANH NGHIỆP TN CHAU SEM

Mã số thuế: 1601875985 - Đại diện pháp luật: Chau Sem
Địa chỉ: ấp Phước Lộc, Xã ô Lâm, Huyện Tri Tôn, An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU TRƯỜNG THÀNH TRI TÔN

Mã số thuế: 1601997895 - Đại diện pháp luật: Diệp Thanh Tùng
Địa chỉ: ấp Phước Bình, Xã ô Lâm, Huyện Tri Tôn, An Giang

Xem thêm
Administratoricon