Doanh nghiệp tại Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

UBND XÃ TÂN TIẾN

Mã số thuế: 1600367280 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Tiến, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, An Giang

DOANH NGHIỆP TN TRUNG THẮNG

Mã số thuế: 1600598182 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Anh Tuấn
Địa chỉ: ấp Tân An, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, An Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC HỌC CƠ SỞ TÂN TUYẾN

Mã số thuế: 1600674531 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Tân Bình, xã Tân Tuyến, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ÚT NGON

Mã số thuế: 1600659484 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thanh Hóa
Địa chỉ: ấp Tân An, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, An Giang

TRƯỜNG MẪU GIÁO TÂN TUYẾN

Mã số thuế: 1600743506 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Tân Tuyến, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, An Giang

NGUYỄN THỊ TUYỀN

Mã số thuế: 1600836140 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyền
Địa chỉ: ấp Tân Bình Xã Tân Tuyến, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, An Giang

NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG

Mã số thuế: 1600883983 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trúc Phương
Địa chỉ: Chợ Tân Tuyến, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, An Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TUYẾN

Mã số thuế: 1600905348 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Xuân
Địa chỉ: xã Tân Tuyến, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, An Giang

LÊ QUỐC THÁI

Mã số thuế: 1600967739 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Thái
Địa chỉ: ấp Tân Lợi Xã Tân Tuyến, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, An Giang

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VINACAM TRI TÔN

Mã số thuế: 1602011071 - Đại diện pháp luật: Lâm Thành Kiệt
Địa chỉ: ấp Tân Đức, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, An Giang

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN XANH VIỆT

Mã số thuế: 1602033903 - Đại diện pháp luật: Lý Lập Tuấn
Địa chỉ: ấp Tân Lợi, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, An Giang

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH LƯ GIA

Mã số thuế: 1602037513 - Đại diện pháp luật: Lư Bích Nguyên
Địa chỉ: ấp Tân Lập, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRẦN THÁI HÒA

Mã số thuế: 1602042601 - Đại diện pháp luật: Trần Thái Hòa
Địa chỉ: ấp Tân An, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU VŨ TRANG

Mã số thuế: 1602087955 - Đại diện pháp luật: Cao Thị Huyền Trang
Địa chỉ: ấp Tân Bình, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, An Giang

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TÂN TIẾN

Mã số thuế: 1602088589 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Bé Huyền
Địa chỉ: ấp Tân Lợi, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, An Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU LÊ QUỐC THÁI

Mã số thuế: 1602091454 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bé Năm
Địa chỉ: Số 198, ấp Tân An, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ NIÊU

Mã số thuế: 1602106189 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kiều
Địa chỉ: Tổ 3, ấp Tân Lập, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, An Giang

CÔNG TY TNHH GẠO NGỌC PHÚ

Mã số thuế: 1602109408 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Đức
Địa chỉ: Tổ 11, ấp Tân Bình, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, An Giang

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TÂN TUYẾN - TRI TÔN

Mã số thuế: 1602115419 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Sơn Tiên
Địa chỉ: ấp Tân Đức, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, An Giang

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH TÂN BÌNH

Mã số thuế: 1602127196 - Đại diện pháp luật: Ðỗ Hoàng Lãm
Địa chỉ: Số 402, Tổ 18, Ấp Tân Bình, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Xem thêm
Administratoricon