Doanh nghiệp tại Xã Xà Bang, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC ĐIỆP

Mã số thuế: 3500177307 - Đại diện pháp luật: Võ Thạch Cao
Địa chỉ: Quốc lộ 56, ấp Liên Lộc, Xã Xà Bang, Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU MAI KHÊ GAS

Mã số thuế: 3500177184 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ: ấp Liên Đức, Xã Xà Bang, Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

CỬA HÀNG VẬT TƯ TỔNG HỢP MINH

Mã số thuế: 3500294353 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Minh
Địa chỉ: Chợ Đức Hiệp, xã Xà Bang, Xã Xà Bang, Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

CÔNG TY TNHH PHI VÂN

Mã số thuế: 3500543049 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Lành
Địa chỉ: ấp Liên Lộc, xã Xà Bang, Xã Xà Bang, Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯƠNG HƯNG

Mã số thuế: 3500626714 - Đại diện pháp luật: Trần Đình Kháng
Địa chỉ: Nông trường Xa Bang, tổ 34, ấp Xà Bang, Xã Xà Bang, Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

KÝ HỮU ĐỨC (ĐỨC PHÁT)

Mã số thuế: 3500254375 - Đại diện pháp luật: Ký Hữu Đức
Địa chỉ: ấp Liên Lộc, xã Xà Bang, Xã Xà Bang, Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

CÔNG TY TNHH TÂN THIỆN THẢO

Mã số thuế: 3500676017 - Đại diện pháp luật: Hồ Kim Thủy
Địa chỉ: ấp Liên Sơn, xã Xà Bang, Xã Xà Bang, Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

CÔNG TY TNHH TÂN TRÍ HƯNG

Mã số thuế: 3500815743 - Đại diện pháp luật: Sẩm Minh Tân
Địa chỉ: Tổ 16, ấp Liên Đức, xã Xà Bang, Xã Xà Bang, Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

CÔNG TY TNHH THIÊN THIÊN

Mã số thuế: 3500887811 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thiên
Địa chỉ: ấp Liên Sơn, Xã Xà Bang, Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY LONG ĐẠT

Mã số thuế: 3500925182 - Đại diện pháp luật: Trương Tay Tay
Địa chỉ: Tổ 90 , ấp Liên Đức, Xã Xà Bang, Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ SẢN XUẤT CA CAO THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 3501168150 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Thành
Địa chỉ: ấp Liên Hiệp, Xã Xà Bang, Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIỐNG CÂY TRỒNG QUỐC MINH

Mã số thuế: 3501178208 - Đại diện pháp luật: Đỗ Chiếm Quang
Địa chỉ: ấp Liên Sơn, xã Xà Bang, Xã Xà Bang, Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NGỌC YẾN

Mã số thuế: 3500955035 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Ngọc Yến
Địa chỉ: Tổ 50, ấp Liên Lộc, xã Xà Bang, Xã Xà Bang, Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH LỢI

Mã số thuế: 3501533131 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Lên
Địa chỉ: ấp Liên Hiệp, Xã Xà Bang, Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HẢI SƠN HÀ

Mã số thuế: 3501556160 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiền
Địa chỉ: ấp Liên Sơn, Xã Xà Bang, Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

CƠ SỞ MUA BÁN RAU QUẢ - TRÁI CÂY - NÔNG SẢN NGUYỄN ĐỨC

Mã số thuế: 3501118294 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức
Địa chỉ: Liên Lộc, Xã Xà Bang, Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI YẾN NHI

Mã số thuế: 3501735699 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Ngọc Nhị
Địa chỉ: ấp Liên Đức, Xã Xà Bang, Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

HỮU THẮNG (LÊ HỮU THẮNG)

Mã số thuế: 3501742978 - Đại diện pháp luật: Lê Hữu Thắng
Địa chỉ: ấp Xà Bang 1, Xã Xà Bang, Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

PHÂN GÀ THÚY NGA (LÊ THỊ THÚY NGA)

Mã số thuế: 3501760896 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thúy Nga
Địa chỉ: ấp Liên Lộc, Xã Xà Bang, Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

CÔNG TY TNHH TQA

Mã số thuế: 3501870137 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Đoàn
Địa chỉ: Quốc lộ 56, ấp Liên Sơn, Xã Xà Bang, Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon