Doanh nghiệp tại Xã Hoàng Lương, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HOÀNG LƯƠNG

Mã số thuế: 2400851457 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tỉnh
Giấy phép số: 2005070000107
Địa chỉ: Thanh Lâm, Xã Hoàng Lương, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NÔNG NGHIỆP XANH HOÀNG LƯƠNG

Mã số thuế: 2400887271 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiền
Địa chỉ: Thôn Thanh Lương, Xã Hoàng Lương, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TUYỂN ƯỚC

Mã số thuế: 2400898335 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Tuyển
Địa chỉ: Thôn Thanh Lâm, Xã Hoàng Lương, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU TIẾN NGÂN

Mã số thuế: 2400491363 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngân
Địa chỉ: Thanh Lương, Xã Hoàng Lương, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN DCD

Mã số thuế: 2400738349 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Công
Địa chỉ: Thôn Thanh Lâm, Xã Hoàng Lương, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN LÝ HÙNG

Mã số thuế: 2400740154 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lý
Địa chỉ: Thôn Thanh Lương, xã Hoàng Lương, Xã Hoàng Lương, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH XD&TM TUẤN ANH

Mã số thuế: 2400771593 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Chung
Địa chỉ: Thôn Định Ninh, Xã Hoàng Lương, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG HỢP THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 2400787434 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cương
Địa chỉ: Thôn Thanh Lương, Xã Hoàng Lương, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, KINH DOANH CÁ, RAU CẦN DƯƠNG HẢO

Mã số thuế: 2400796710 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Dương
Địa chỉ: Đại Thắng, Xã Hoàng Lương, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, TIÊU THỤ RAU, CỦ, QUẢ VÀ CÁ GIỐNG HOÀNG HẬU

Mã số thuế: 2400802298 - Đại diện pháp luật: Quách Văn Ga
Địa chỉ: Thanh Lâm, Xã Hoàng Lương, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TOẢN HUYỀN

Mã số thuế: 2400817960 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Toản
Địa chỉ: Thôn Hoàng An, Xã Hoàng Lương, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH TM & XD HUY HOÀNG

Mã số thuế: 2400844178 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Huy
Địa chỉ: Thôn Định Ninh, Xã Hoàng Lương, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, KINH DOANH RAU, CỦ, QUẢ, NÔNG SẢN VÀ CÁ GIỐNG LÂM THAO

Mã số thuế: 2400848567 - Đại diện pháp luật: Tống Văn Băng
Địa chỉ: Đại Thắng, Xã Hoàng Lương, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HOÀNG LƯƠNG

Mã số thuế: 2400851451 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tỉnh
Địa chỉ: Thanh Lâm, Xã Hoàng Lương, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH VLXD & THƯƠNG MẠI AN GIANG

Mã số thuế: 2400863614 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kiên
Địa chỉ: Thôn Hoàng An, Xã Hoàng Lương, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ XÂY DỰNG TUẤN ANH

Mã số thuế: 2400865763 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Ngân
Địa chỉ: Thôn Định Ninh, Xã Hoàng Lương, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NÔNG NGHIỆP XANH HOÀNG LƯƠNG

Mã số thuế: 2400887277 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiền
Địa chỉ: Thôn Thanh Lương, Xã Hoàng Lương, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH HOÀNG LƯƠNG BG

Mã số thuế: 2400892245 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiền
Địa chỉ: thôn Thanh Lương, Xã Hoàng Lương, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon