Doanh nghiệp tại Xã Xuân Cẩm, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO AN THIÊN PHÚ

Mã số thuế: 2400937418 - Đại diện pháp luật: NGÔ ĐỨC VƯƠNG
Địa chỉ: Thôn Cẩm Trung, Xã Xuân Cẩm, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT ĐIỆN HÀ BẮC

Mã số thuế: 2400931021 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đắc Thịnh
Địa chỉ: Thôn Xuân Biều, Xã Xuân Cẩm, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VẬN TẢI VLXD TOÀN PHÁT

Mã số thuế: 2400915703 - Đại diện pháp luật: Ngô Đình Hùng
Địa chỉ: Thôn Xuân Biều, Xã Xuân Cẩm, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CHU NGUYỄN

Mã số thuế: 2400896835 - Đại diện pháp luật: Chu Đức Duy
Địa chỉ: Thôn Cẩm Trung, Xã Xuân Cẩm, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN YẾN THÀNH

Mã số thuế: 2400446924 - Đại diện pháp luật: Tạ Văn Đốc
Địa chỉ: Bến Bầu, Xã Xuân Cẩm, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SƠN HẢO

Mã số thuế: 2400163965 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoành Sơn
Địa chỉ: Phố Bầu, Xã Xuân Cẩm, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 2400518086 - Đại diện pháp luật: Ngô Đình Tuấn
Địa chỉ: Thôn Xuân Biều, Xã Xuân Cẩm, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HIỆP PHÁT

Mã số thuế: 2400799687 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Phúc
Địa chỉ: Thôn Cẩm Bào, Xã Xuân Cẩm, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI FLC

Mã số thuế: 2400811334 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Thu
Địa chỉ: Xóm Đông, thôn Xuân Biều, Xã Xuân Cẩm, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU NHẬT TRÌNH

Mã số thuế: 2400815071 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trình
Địa chỉ: Thôn Cẩm Đào, Xã Xuân Cẩm, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH NGUYÊN BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400818844 - Đại diện pháp luật: Ngô Đình Đông
Địa chỉ: Xóm Từ, thôn Xuân Biều, Xã Xuân Cẩm, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ BƠM NƯỚC XUÂN CẨM

Mã số thuế: 2400842251 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hòa
Địa chỉ: UBND xã Xuân Cẩm, Xã Xuân Cẩm, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BẢO LINH TRANG

Mã số thuế: 2400844731 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Giang
Địa chỉ: Thôn Xuân Biểu, Xã Xuân Cẩm, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

TRƯỜNG MẦN NON XUÂN CẨM

Mã số thuế: 2400871069 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hằng
Địa chỉ: Cẩm Bào, Xã Xuân Cẩm, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH TBG BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400872658 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trưòng Giang
Địa chỉ: Thôn Xuân Biều, Xã Xuân Cẩm, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG CHI ICC

Mã số thuế: 2400873034 - Đại diện pháp luật: Ngô Đình Chiến
Địa chỉ: Thôn Cẩm Trung, Xã Xuân Cẩm, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PHƯƠNG CHÂM

Mã số thuế: 2400883018 - Đại diện pháp luật: Đồng Văn Phương
Địa chỉ: Thôn Xuân Biều, Xã Xuân Cẩm, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon