Doanh nghiệp tại Xã Dương Đức, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH TM VÀ VẬN TẢI BẢO LONG

Mã số thuế: 2400930162 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Long
Địa chỉ: Thôn Đức Thọ, Xã Dương Đức, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH 137 GLOBAL

Mã số thuế: 2400915982 - Đại diện pháp luật: Ngô Anh Đức
Địa chỉ: Thôn Cổng Phên, Xã Dương Đức, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SƠN NANODA

Mã số thuế: 2400894323 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Dương
Địa chỉ: Thôn Đồng Than, Xã Dương Đức, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ DƯƠNG ĐỨC

Mã số thuế: 2400211538 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Dương Đức - Huyện Lạng Giang - Bắc Giang, Xã Dương Đức, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ANH THƠ

Mã số thuế: 2400763835 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thơ
Địa chỉ: Thôn Đồng Than, Xã Dương Đức, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH B&B JSC

Mã số thuế: 2400768022 - Đại diện pháp luật: Ngô Quang Bình
Địa chỉ: Thôn Đồng Than, Xã Dương Đức, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

HTX NÔNG NGHIỆP DƯƠNG ĐỨC

Mã số thuế: 2400796333 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Đính
Địa chỉ: Chợ Than, Xã Dương Đức, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH XD&TM MẠNH DŨNG

Mã số thuế: 2400801696 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tân
Địa chỉ: Thôn Thị, Xã Dương Đức, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT SƠN

Mã số thuế: 2400808719 - Đại diện pháp luật: Vũ Hồng Sơn
Địa chỉ: Bến Cát, Xã Dương Đức, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG HUYỀN HƯƠNG

Mã số thuế: 2400813331 - Đại diện pháp luật: Chu Thị Huyền
Địa chỉ: Thôn Đức Thọ, Xã Dương Đức, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ NẤM ANH TÚ

Mã số thuế: 2400815498 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Tú
Địa chỉ: Thôn Chùa, Xã Dương Đức, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ BÌNH AN

Mã số thuế: 2400846591 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Trường
Địa chỉ: Thôn Cổng, Xã Dương Đức, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CPO

Mã số thuế: 2400862628 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Duy
Địa chỉ: Thôn Đồng Than, Xã Dương Đức, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH NẤM DƯỢC LIỆU ADENCO

Mã số thuế: 2400873813 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Tú
Địa chỉ: Thôn Chùa, Xã Dương Đức, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon