Doanh nghiệp tại Xã Cẩm Lý, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN LỤC NAM

Mã số thuế: 2400941157 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Lương Dần
Địa chỉ: Thôn Quán Bông, Xã Cẩm Lý, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG SINH TECH VINA

Mã số thuế: 2400940604 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sinh
Địa chỉ: Kiệu Đông, Xã Cẩm Lý, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH ĐH HƯNG LỘC PHÁT

Mã số thuế: 2400939630 - Đại diện pháp luật: Vũ Trí Kha
Địa chỉ: Thôn Lịch Sơn, Xã Cẩm Lý, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH BẢO LÂM DVT

Mã số thuế: 2400937707 - Đại diện pháp luật: Phạm Tiến Đạt
Địa chỉ: Xóm Giáp Sơn, Xã Cẩm Lý, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUẤN LAN

Mã số thuế: 2400920460 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Huấn
Địa chỉ: Thôn Quán Bông, Xã Cẩm Lý, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC TIẾN THU

Mã số thuế: 2400649385 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Tiến
Địa chỉ: Thôn Lịch Sơn, Xã Cẩm Lý, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MINH ANH

Mã số thuế: 2400894267 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thanh
Địa chỉ: Thôn Quán Bông, Xã Cẩm Lý, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NGỌC QUYÊN

Mã số thuế: 2400850881 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Ngọc
Địa chỉ: Thôn Lịch Sơn, Xã Cẩm Lý, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH DVT KOREA

Mã số thuế: 2400909040 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Thùy
Địa chỉ: Xóm Giáp Sơn, Xã Cẩm Lý, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH SƠN HÀ THỐNG NHẤT

Mã số thuế: 2400903578 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hà
Địa chỉ: Thôn Kim Xa, Xã Cẩm Lý, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH SG TECH

Mã số thuế: 2400895969 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Sỹ Giang
Địa chỉ: Thôn Quán Bông, Xã Cẩm Lý, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÀ QUẢNG

Mã số thuế: 2400137186 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bạn
Địa chỉ: Quốc lộ 37, Lịch Sơn, Xã Cẩm Lý, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH VĨNH LINH

Mã số thuế: 2400354279 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Đại
Địa chỉ: Mỹ Sơn, Xã Cẩm Lý, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY CP GẠCH CẨM LÝ

Mã số thuế: 2400397723 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Vinh
Địa chỉ: Lịch Sơn, Xã Cẩm Lý, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

TRƯỜNG THPT CẨM LÝ

Mã số thuế: 2400485955 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Bình
Địa chỉ: Thôn Lịch Sơn - Cẩm Lý, Xã Cẩm Lý, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẮNG LOAN

Mã số thuế: 2400512750 - Đại diện pháp luật: Vũ Trí Thắng
Địa chỉ: Thôn Lịch Sơn, Xã Cẩm Lý, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH HOÀNG DƯƠNG

Mã số thuế: 2400520568 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hiện
Địa chỉ: Thôn Lịch Sơn, Xã Cẩm Lý, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT GẠCH MAI SƠN

Mã số thuế: 2400527404 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Lịch Sơn, Xã Cẩm Lý, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KHU VỰC PHÍA BẮC

Mã số thuế: 2400605451 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tuyết
Địa chỉ: Quán Bông, Xã Cẩm Lý, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC TIẾN THU

Mã số thuế: 2400649381 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Tiến
Địa chỉ: Thôn Lịch Sơn, Xã Cẩm Lý, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon