Doanh nghiệp tại Xã Phương Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SƠN HÀ

Mã số thuế: 2400134259 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Hà
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Phương Sơn, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

UBND XÃ PHƯƠNG SƠN

Mã số thuế: 2400213197 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phương Sơn - Huyện Lục Nam - Bắc Giang, Xã Phương Sơn, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH ĐỨC

Mã số thuế: 2400347680 - Đại diện pháp luật: Đỗ Minh Đức
Địa chỉ: Dốc Sàn, Xã Phương Sơn, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THẮNG ĐIỂN

Mã số thuế: 2400522149 - Đại diện pháp luật: Trương Công Điển
Địa chỉ: Thị Tứ Sàn, Xã Phương Sơn, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CENE HÙNG HIỆP

Mã số thuế: 2400572608 - Đại diện pháp luật: Vũ Tân Cương
Địa chỉ: Thôn Phương Lạn 5, Xã Phương Sơn, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THÉP TRUNG SƠN

Mã số thuế: 2400572622 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Uẩn
Địa chỉ: Lô 132, phố Sàn, Xã Phương Sơn, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THAO TRƯỜNG

Mã số thuế: 2400585325 - Đại diện pháp luật: Giáp Văn Thao
Địa chỉ: Phố Sàn, Xã Phương Sơn, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠT CAO

Mã số thuế: 2400624119 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Cao
Địa chỉ: Dốc Sàn, Xã Phương Sơn, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC LỢI QUẾ

Mã số thuế: 2400644330 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tất Lợi
Địa chỉ: Số 35, phố Sàn, Xã Phương Sơn, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM VÀ TÀI

Mã số thuế: 2400645084 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiên
Địa chỉ: Thôn Kẻn, Xã Phương Sơn, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI PHONG SINH

Mã số thuế: 2400645408 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Xinh
Địa chỉ: Số nhà 48 phố Sàn, Xã Phương Sơn, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THI HẢI

Mã số thuế: 2400694123 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đăng Thanh
Địa chỉ: Số nhà 27 phố Sàn, Xã Phương Sơn, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NƯỚC XÃ PHƯƠNG SƠN

Mã số thuế: 2400737289 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bình
Địa chỉ: Phương Sơn, Xã Phương Sơn, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BÌNH GIANG

Mã số thuế: 2400763465 - Đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Quang
Địa chỉ: Phố sàn, Xã Phương Sơn, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH XD VÀ TM CÁP NGUYỆT

Mã số thuế: 2400768953 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Cáp
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Phương Sơn, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THANH SƠN

Mã số thuế: 2400772854 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Sơn
Địa chỉ: Phố Sàn, Xã Phương Sơn, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VY ANH

Mã số thuế: 2400805235 - Đại diện pháp luật: Phùng Văn Tuấn
Địa chỉ: Số 132 phố Sàn, Xã Phương Sơn, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH PHÚ KHƯƠNG JSC VIỆT NAM

Mã số thuế: 2400810436 - Đại diện pháp luật: Trịnh Lý Thẩm Dương
Địa chỉ: Khu dốc Sàn, Xã Phương Sơn, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH LÝ TRỌNG

Mã số thuế: 2400810919 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Trọng
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Phương Sơn, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC A&A BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400816244 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Tuyết
Địa chỉ: Thôn Sàn, Xã Phương Sơn, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon