Doanh nghiệp tại Xã Biển Động, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH DUY HOÀNG TUẤN PHÚC

Mã số thuế: 2400917669 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Dũng
Địa chỉ: Thôn Biển Giữa, Xã Biển Động, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẠNH THỜI

Mã số thuế: 2400464627 - Đại diện pháp luật: Tống Văn Hạnh
Giấy phép số: 2001000252
Địa chỉ: Biển giữa, Biển Động, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ BIỂN ĐỘNG

Mã số thuế: 2400212309 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Biển Động - Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang, xã Biển Động, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CHỢ XUÂN TRÌNH

Mã số thuế: 2400569387 - Đại diện pháp luật: Đoàn Xuân Trình
Địa chỉ: Phố Biển, Xã Biển Động, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC NAM LINH

Mã số thuế: 2400645503 - Đại diện pháp luật: Thân Văn Nam
Địa chỉ: Thôn Phố Biển, Xã Biển Động, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

DOANH NGHIỆP TN VÀNG BẠC SÁU CỘNG

Mã số thuế: 2400653663 - Đại diện pháp luật: Đinh Công Sáu
Địa chỉ: Thôn Phố Biển, Xã Biển Động, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH TÀI NGUYÊN KOVIET BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400698336 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thành
Địa chỉ: Thôn Thùng Thình, Xã Biển Động, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

HTX MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐỘNG

Mã số thuế: 2400743839 - Đại diện pháp luật: Thân Văn Thăng
Địa chỉ: Phố biển, Xã Biển Động, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ HÀ TRANG

Mã số thuế: 2400763810 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Trang
Địa chỉ: Thôn Phố Biển, Xã Biển Động, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

HTX SẢN XUẤT, KINH DOANH CHẾ BIẾN LÂM, NÔNG SẢN PHÚC LONG

Mã số thuế: 2400799937 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Phúc
Địa chỉ: Thôn Biển Giữa, Xã Biển Động, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀNG BẠC SÁU CỘNG

Mã số thuế: 2400832158 - Đại diện pháp luật: Thân Thị Cộng
Địa chỉ: Thôn Phố Biển, Xã Biển Động, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THÂN GIA PHÁT

Mã số thuế: 2400844900 - Đại diện pháp luật: Thân Văn Thăng
Địa chỉ: Thôn Phố, Xã Biển Động, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MAY MẶC BIỂN ĐỘNG

Mã số thuế: 2400848510 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Sơn
Địa chỉ: Thôn Biển Giữa, Xã Biển Động, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VĂN QUYẾN

Mã số thuế: 2400862240 - Đại diện pháp luật: Thân Văn Quyến
Địa chỉ: Phố Biển, Xã Biển Động, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DOANH CẢNH

Mã số thuế: 2400865788 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Doanh
Địa chỉ: Thôn Phố, Xã Biển Động, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ DÙNG NƯỚC BIỂN ĐỘNG

Mã số thuế: 2400879967 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Phụng
Địa chỉ: Phố Biển, Xã Biển Động, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH SX THƯƠNG MẠI HOÀNG GIA

Mã số thuế: 2400887975 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Sơn
Địa chỉ: Thôn Phố Biển, Xã Biển Động, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon